План јавног здравља

Радна група за израду Плана јавног здравља након спроведене јавне расправе дана 25.12.2018. године донела је извештај о раду радне групе за израду  Плана јавног здравље општине Бечеј и резултатима спроведене јавне расправе.

 

Документи: