Интерни ревизор

Канцеларија: 23
Буџетски инспектор: Дуња Шари

Телефон: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

План рада:

  • План рада
  • Стратешки план интерне ревизије

Годишњи извештај:

  • Извештај о раду за 2018. годину

Прописи у употреби:

 

П о с л о в и :

Интерна ревизија, која представља једну од три кључне компоненте оквира интерне финансијске контроле у јавном сектору, дефинисана је као „функционално независна и децентрализована интерна ревизија” која врши преглед ефективности интерних контрола.

Интерна ревизија организацији пружа подршку у остваривању циљева руководства кроз ревизију система финансијског управљања и контрола, те увећава вредност пословања кроз добре препоруке.

Интерна ревизија је функционално независна од свих других активности и функција у организацији у којој је успостављена – интерни ревизор обавља искључиво послове интерне ревизије.

Интерни ревизор у свом раду директно је одговоран председнику Општине Бечеј.