Наношење новог асфалтног слоја у улицама С. Ђуркића, П. Шандора и 1. Маја у Бечеју ЈН 50/2019