Замена старих дозвола за управљање моторним чамцима

Лучка капетанија Сента обавештава све заинтересоване грађане да се старе дозволе за управљања моторних чамаца морају заменити најкасније до 31. децембра 2019. године.

Лучка капетанија неће вршити замену старих дозвола за нове после 31. 12. 2019.

Додатне информације заинтересовани могу добити на 024/812-200.

 

Слика: ТВ Бечеј