Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 24.3.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-28/2020-5-1

Дана: 24.03.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

        На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), Одлукама Владе РС, члана 43. став 1., тачка 14. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на петој ванредној седници одржаној дана 24.03.2020. године,  донео следећи :

 

           

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Ограничава се радно време са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања и може се вршити по следећем принципу:
  • Понедељак — субота од 07.00 до 15.00 часова
  • Недеља за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00 часова, а за остале грађане од 08.00 до 15.00 часова.
  • Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица. 

          Трговац може, у складу са горе наведеном препоруком да самостално одреди радио време у наведеним временским интервалима.

 

  1. Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метара уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача

 

  1. Дозвољава се употреба скеле у Бачком Петровом Селу за транспорт пољопривредника и пољопривредних машина и то искључиво у пољопривредне сврхе и ради обављања неодложних пољопривредних послова и то уз обавезно поштовање прописане процедуре кретања у време забране кретања.

 

 

 

КОМАНДАНТ

ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић