Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 16.11.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-95/2020-4

Дана: 16.11.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

На основу члана 9в Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 „Службени гласник РС“, бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020, 100 од 16. јула 2020, 109 од 21. августа 2020. 111 од 28. августа 2020., 120 од 2. октобра 2020.године, и 122 од 9. октобра 2020.године, 126 од 23. октобра 2020. године и 138 од 15. новембра 2020.године, Нaредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору донете од стране Министарства здравља „Службени гласник РС“, број 100 од 16. јула 2020., 111 од 28. августа 2020, 133 од 6. новембра 2020.год, Предлога мера за локалне самоуправе које се имају примењивати у случају ванредне епидемиолошке ситуације Института за јавно здравље Војводине, члана 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018),члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, а поводом актуелне ситуације везане за сузбијање, спречавање и гашење епидемије Ковид 19 на територији општине Бечеј, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на четвртој ванредној седници одржаној дана 16.11.2020.године, донео следећи:

 

ЗАКЉУЧАК

 

О измени и допуни закључка ОШВС број II 06-95/2020-2 од 14.11.2020.године

 

  1. Тачка 4. закључка ОШВС број II 06-95/2020-2 од 14.11.2020.годинемења се и гласи:

„ У продавницама у којима се обавља трговина на мало (супермаркети идруге неспецијализоване продавнице, разне специјализоване продавнице и слично) (у даљем тексту: продавнице) обавезна је дезинфекција рукохвата потрошачких колица и корпи, а број потрошача се ограничава према критеријуму у зависности од квадратуре на 4м2 по потрошачу.

Поред наведеног, у продавницама је обавезно ношење заштитних маски, спровођење мера дезинфекције, као и истицање обавештења о максималном броју потрошача који могу истовремено боравити у том продајном објекту. Одговорна лица у овим објектима дужна су да обезбеде контролу уласка потрошача. Радно време продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских објеката ограничава се тако да ти објекти неће радити од 21.00 час до 05.00 часова наредног дана,изузев радног времена апотека и бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива. Правна лица и предузетници из ове тачке дужна су да одреде лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), изузев оних правних лица и предузетника који имају до троје запослених.“

  1. Тачка 7. закључка ОШВС број II 06-95/2020-2 од 14.11.2020.годинемења се и гласи:

„Забрањују се масовна окупљања (прославе, рођендани, венчања и сл.) свих врста где је више од 5 људи у затвореном простору ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите.“

  1. Тачка 8. закључка ОШВС број II 06-95/2020-2 од 14.11.2020.годинемења се и гласи:

„Ограничава се радно време угоститељских објеката, позоришта и биоскопа, приређивача посебних и класичних игара на срећу, изузев радног времена угоститељских и других објеката који врше доставу хране, тако да ти објекти и ноћни клубови неће радити од 21 час до 05 часова наредног дана. Ограничава се број гостију за једним столом на 2, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између столова, ограничава се ниво буке испод 40 децибела како би се избегло викање и гласан говор. Обавезно ношење маски за госте осим кад узимају храну и пиће, појачана дезинфекција и чишћење просторија, чишћење и брисање столова, наслона столица који се додирују рукама и шанкова.Обезбеђење броја гостију у зависности од квадратуре на 4м2 по госту.

  1. Препоручује се свим грађанима општине Бечеј који прослављају Крсну славу у својим домовима да исту прославе у кругу породице у циљу смањења могућности заражавања и преноса вируса Ковид 19.
  2. У осталом делу, закључак ОШВС број II 06-95/2020-2 од 14.11.2020.године остаје непромењен.
  3. Мере прописане овим закључком примењују се почев од 17.11.2020.године на територији општине Бечеј.
  4. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над применом мерапрописаних овим закључком и поступање у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15 од 25. фебруара 2016, 68 од 10. маја 2020, 136 од 13. новембра 2020.год“)
  5. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј апелује на све грађане да поштују прописане мере заштите и препоруке и да се понашају одговорно и воде рачуна о свом здрављу и здрављу других.
  6. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј наставиће да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју општине Бечеј, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије COVID-19 на територији општине Бечеј.

 

 

КОМАНДАНТ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић