Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 6.7.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-28/2020-22-1

Дана: 06.07.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

     На основу члана 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, а поводом актуелне ситуације везане за сузбијање, спречавање и гашење епидемије Ковид 19 на територији општине Бечеј, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на двадесетдругој ванредној седници одржаној дана 06.07.2020.године, донео следећи:

 

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Налаже се директорима јавних предузећа, установа, организација и руководиоцима органа локалне самоуправе на територији општине Бечеј да организују рад тако да се обезбеди редовно обављање делатности уз максималну примену заштитних средстава за запослене и кориснике. У затвореним просторијама обавезна је употреба заштитних маски као и употреба дезинфекционих средстава, уз поштовање прописане социјалне дистанце.
  2. Налаже се привредним субјектима који обављају угоститељску делатност да тежиште делатности преусмере на отворени простор, односно летње баште. Општински штаб за ванредне ситуације ће посебно пратити рад угоститељских објеката у затвореном простору и летњим баштама. Неопходно је да власници угоститељских објеката обезбеде стриктну примену прописаних мера заштите запослених и гостију, да свакодневно дезинфикују пословни простор и обезбеде употребу дезинфекционих и других заштитних средстава.
  3. Налаже се Приређивачима посебних и класичних игара на срећу да приликом обављања делатности примене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски, како од стране запослених тако и корисника услуга.
  4. У Установи за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“на базенима потребно је применити све прописане мере заштите од Ковид 19 вируса, поставити дезобаријере и обезбедити да се посетиоци и запослени придржавају свих прописаних заштитних мера. Обавезује се директор Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“ да прати Препоруке за рад отворених базена Института за јавно здравље Војводине и надлежних органа.
  5. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над субјектима из тачке 2.и 3. овог закључка.
  6. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј апелује на све грађане да поштују прописане мере заштите и препоруке и да се понашају одговорно и воде рачуна о свом здрављу и здрављу других.
  7. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј наставиће да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју општине Бечеј, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије Ковид 19 на територији општине Бечеј.

 

КОМАНДАНТ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић