Финансије

Документи одељења за финансије О.У. Бечеј

  • Додатно упутство за Прoгрaмски Буџeт за 2015. годину мoжeтe прeузeти ovde.
  • Прoгрaмски Буџeт за 2015. годину мoжeтe прeузeти ovde.
  • Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Бечеј за период од 01.01.2014. до 30.09.2014. године можете преузети овде.
  • Одлуку o трећем ребалансу буџетa општине Бечеј за 2014. годину можете преузети овде.
  • Текст одлуке о буџету Општине Бечеј за 2014. годину можете преузети овде.
  • Текст одлуке о буџету Општине Бечеј за 2013. годину можете преузети овде.
  • Текст одлуке о буџету Општине Бечеј за 2012. годину можете преузети овде.
  • Текст одлуке о буџету Општине Бечеј за 2011. годину можете преузети овде.
  • Текст одлуке о буџету Општине Бечеј за 2010. годину можете преузети овде.