Буџет

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2024. ГОДИНУ

БУЏЕТ 2023.

Општи предлози и сугестије на Нацрт Одлуке о буџету општине Бечеј за 2023. годину.

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2023. ГОДИНУ

Uputstvo Korisnicima

pdf (397,83 KB)

Pregled broja zaposlenih

xlsx (100,17 KB)

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОДЛУКЕ РЕБАЛАНСИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ за 2021.годину

ВОДИЧ

pptx (489,34 KB)

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

План

pdf (821,43 KB)

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2018. ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

НАЦРТ БУЏЕТA

docx (351,04 KB)

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2018 ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2018 ГОДИНУ

Графикон буџета

ОДЛУКА

Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Бечеј и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета општине Бечеј

правилник

pdf (485,02 KB) 31.03.2017

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета општине Бечеј

У П У Т С Т В О ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2017 ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2018 И 2019 ГОДИНУ

Упутство

docx (47,70 KB) 21.10.2016, Радован

Табела1 програмске активности

xls (28,50 KB) 21.10.2016, Радован

Табела2 пројекат

xls (31,50 KB) 21.10.2016, Радован

Табела5 капитални пројекти

xls (477,50 KB) 21.10.2016, Радован

Табела6 планирање плате 2017

xls (26,00 KB) 21.10.2016, Радован

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

правилник

pdf (156,45 KB) 04.01.2016, Радован

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2016. ГОДИНУ

одлука

pdf (1,31 MB)

Одлука о буџету општине за 2015. годину

одлука

pdf (1,48 MB)

Први ребаланс

ребаланс 1

pdf (1,49 MB)

Други ребаланс

ребаланс 2

pdf (1,35 MB)

Трећи ребаланс

ребаланс 3

pdf (1,41 MB)

Четврти ребаланс

ребаланс4

pdf (7,40 MB) 06.11.2015, Радован

ребаланс5

pdf (1,22 MB)