Службени лист општине Бечеј, година издања: 2011, број: registar