Службени лист општине Бечеј, година издања: 2012, број: Registar