Службени лист општине Бечеј, година издања: 2000, број: Registar