ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ‘ИЗВОРИШТЕ’ У БАЧКОМ ПЕТРОВОМ СЕЛУ