Одлука о оснивању Јавног предузећа за комуналне услуге (Пречишћен текст) („Службени лист општине Бечеј”, број 3/92, 6/92, 7/97, 5/98, 1/08 и 17/08)