Одлука о завршиномрачуну буџета Општине Бечеј за 2003. годину