Записник о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Бечеј 11. мај 2008. године