Све информације можете добити на

сајту Министарства за бригу о селу

 

НАПОМЕНА:

За део обрасца који попуњава Локална самоуправа (општина) јавите се Одељењу за привреду

у канцеларију број 15 или се информишите на телефоне 021/6811-825 или 021/6811-823