ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВA ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА за 2022. годину организацијама и грађанима за значајна остварења у привреди, науци, уметности, спорту и другим областима, чија је делатност, односно дело допринело привредном и друштвеном развоју и угледу општине Бечеј