Јавни конкурс за пријем једног лица на неодређено време – Послови трезора и главни ликвидатор I