јавни конкурс за попуњавање радног места за пријем једног лица у радни однос на неодређено време

Радно место: за правне послове у Одсеку за друштвене делатности у Одељењу за општу управу и дроштвене делатности општинске управе Бечеј у звању саветник.

Обавештење о Огласу је објављено у дневним новинама „Дневник“ 09.01.2020. године


Прилог: