ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор, у поступку припреме нацрта

 

ОДЛУКE

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ

ПОВРШИНА

 

позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом исте и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о нацрту Одлуке спроводи се у периоду до 19.12.2022. године.

Писмени предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Бечеј, закључно са 19.12.2022. године, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор,  писмено путем писарнице или на e-mail адресу:

urbanizam@becej.rs

По окончању јавне расправе Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи на основу чега ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који ће објавити на интернет страници општине Бечеј.

 

НАЦРТ ОДЛУКЕ