ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 2021-2031 

Оштинска управа општине Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор, у поступку припреме нацрта

 

ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

2021-2031

позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом истог и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

 

Јавна расправа о нацрту плана спроводи се у периоду од 12.11.2021. до 29.11.2021. године.

 

Писмени предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Бечеј, закључно са 28.11.2021. године, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор,  на e-mail адресу:

 

urbanizam@becej.rs

 

Дана 29.11.2021. године у периоду од 16 часова до 18 часова у великој сали Скупштине општине Бечеј, Трг ослобођења бр. 2, одржаће се усмена јавна расправа, те се позивају сва заинтересована лица да узму учешће у истој.

 

По окончању јавне расправе Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи на основу чега ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који ће објавити на интернет страници општине Бечеј.

 


Прилог: