РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ БЕЧЕЈ У 2023. ГОДИНИ У ВИСИНИ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА