ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ И РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТВА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ У 2023. години

  1. ПРЕДЛОГ
  2. РЕШЕЊЕ
  3. РЕВИДИРАНИ БУЏЕТ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ:

 

Обавештавају се сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена на обрасцу – ревидирани буџет.

Такође, неопходно је да, у складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор, број 110-00-1/23-001-005 од 08.02.2023. године, учесници којима су одобрена средства по конкурсу отворе наменски рачун са називом пројекта за који су им одобрена средства и након отварања, број рачуна,  доставе на адресу:

 

Општина Бечеј

Трг ослобођења број 2

21220 Бечеј

на број II 011-30/23-2

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ОД 08.06.