О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „ Нова станице за снабдевање горива „Бечеј 2“ са уклањањем постојећег објекта” на катастарску парцелу број 8050 КО Бечеј Тополски пут на животну средину