О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна процена утицаја Пројекта „ Нове станице за снабдевање горива „Бечеј 2“ са уклањањем постојећег објекта” на животну средину у Бечеју на катастарској парцели број 8050 КО Бечеј Тополски пут