Олакшице за угоститеље

На 8. седници Скупштине општине Бечеј донета је Одлука о ослобађању од плаћања закупнине пословних простора и површине јавне намене у својини општине Бечеј.