Оглас ради отуђења покретних ствари – 4 моторних возила у својини ОУ Бечеј