HIRDETÉST ELSŐ KÖRRE ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÉPÍTKEZÉSI FÖLDTERÜLET BÉRBEADÁSÁRÓL MEZŐGAZDASÁGI CÉLOKRA A RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLATBA VÉTELIG ÁRVERÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

               Szerb Köztársaság

    Vajdaság Autonóm tartomány

                   Óbecse község

ÓBECSE KÖZSÉG KÖZSÉGI ELNÖKE

     Ikt. szám:  II 464-189/2022.

            Kelt: 2022. 11. 25.

                     ÓBECSE

 

 

 

A mezőgazdasági földekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 62/06., 65/08.-másik törvény, 41/09., 112/15., 80/17. és 95/18-másik törvény számok) 3. szakasza, A tervezési és kiépítési törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/09., 81/09.-jav., 64/10- az AB határozata, 24/11., 121/12., 42/13.- az AB határozata, 50/13.- az AB határozata, 98/13.-az AB határozata, 132/14., 145/14., 83/18., 31/19., 37/19. és 9/20. számok) 88. szakasza 3. bekezdése és Határozat Óbecse község köztulajdonában lévő kiépítetlen építkezési területek kiadása és bérbeadása  mezőgazdasági célokra a rendeltetés szerinti használatba vételig (Óbecse Község Hivatalos Lapja 14/17. és 16/17. számok) 3. szakasza 1. bekezdése, valamint Óbecse Község Községi Tanácsának 2022. 11. 25-én megtartott 113. üléséről származó jóváhagyása alapján, Óbecse község elnöke ugyanezetn a napon meghozta a

 

HATÁROZATOT

 

NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

ELSŐ KÖRBEN ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÉPÍTKEZÉSI FÖLDTERÜLET BÉRBEADÁSÁRÓL MEZŐGAZDASÁGI CÉLOKRA A RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLATBA VÉTELIG

 

és kiírja a

 

HIRDETÉST

ELSŐ KÖRRE ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÉPÍTKEZÉSI FÖLDTERÜLET BÉRBEADÁSÁRÓL MEZŐGAZDASÁGI CÉLOKRA A RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLATBA VÉTELIG ÁRVERÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

I.

Nyilvános árverés tárgya

 

  1. Kiírják a hirdetést a nyilvános árverésre első körre Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterület bérbeadásáról mezőgazdasági célokra a rendeltetés szerinti használatba vételig (a további szövegben: földterület), egy évre a következő kataszteri községekben:

Република Србија Oglas opštinska zemlja 2022 I krug-1 HU

Република Србија Oglas opštinska zemlja 2022 I krug