ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да је потребна процена утицаја ПРОЈЕКТА Радио базне станице „НС 1608_01 ЗР_Бечеј_Исток“ на животну средину, GSM900/UMTS/LTE1800/LTE2100 мреже јавних мобилних телекомуникација Стевана Дороњског 35, на кат.парцели бр. 2964/60 КО Бечеј у Бечеју