НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – ФИЛИЈАЛА НОВИ САД У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ БЕЧЕЈ (ЛАПЗ суфинансирање) Расписује ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА НОВИ САД     У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ БЕЧЕЈ (ЛАПЗ суфинансирање)

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

 

Јавни позиви су отворен од 31.05.2019. године, тј.  од дана објављивања у средствима јавног информисања, на сајту НСЗ, сајту Општине Бечеј, а последњи рок за подношење захтева је 21.06.2019. године.

Детаљније информације о јавним позивима се могу  добити у НСЗ Филијала Нови Сад и Испостави Бечеј преко позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. и сајту Општине Бечеј: www.becej.rs


Документи: