Интерни конкурс за попуњавање радног места

Интерни конкурс за попуњавање радног места на пословима Грађевинарства II у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско -правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе Бечеј.

INTERNI KONKURS – Poslovi građevinarstva II 26 04 2022

Rešenje o neuspehu internog konkursa – 05 05 2022