ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

БИРАЧКА МЕСТА

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 2

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 3

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 4

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 5

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 6

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 6 ОД 09.11.2022

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 6 ОД 10.11.2022

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 7

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 8

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 8 ОД 09.11.2022

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 8 ОД 10.11.2022

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 9

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 10

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 11

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 12

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 13

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 13

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 14

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 15

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 16

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 17

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 18

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 18

 

 

 

Обука за рад бирачких одбора

 

Приручник за рад бирачких одбора

 

Вежбе за логичко-рачунску контролу исправности резултата унетих у контролни формулар и попуњавање записника о раду бирачког одбора

 

Овера потписа