Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 21.4.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-28/2020-15-1

Дана: 21.04.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

     На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), Закључка Владе РС „Службени гласник РС“, број 58 од 20. априла 2020.год., члана 43. став 1., тачка 14. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на петнаестој ванредној седници одржаној дана 21.04.2020. године,  донео следећи :

 

ЗАКЉУЧАК

 

 

Почев од  21.04.2020. године отаврају се све пијаце на територији општине Бечеј , на отвореном и затвореном простору.

 

Налаже се ЈП „Комуналац“ Бечеј да спроведе меру из тачке 1. овог закључка.

 

ЈП „Комуналац“ Бечеј дужан је да запосленима и корисницима услуга (закупцима тезги и посетиоцима, односно купцима) обезбеди, односно омогући примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (држање социјалне дистанце, дезинфекцију и употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица), и да у том смислу донесе посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Корисници услуга (закупци тезги и посетиоци, односно купци) дужни су да се придржавају упутстава запослених на пијаци и да примењују прописане, односно утврђене мере које се односе на одржавање социјалне дистанце и употребу средстава за личну заштиту.

ЈП „Комуналац“ Бечеј посебно je дужан да на пијацама у затвореном простору, односно у затвореним деловима пијаце запосленима и корисницима услуга (закупцима тезги и посетиоцима, односно купцима) обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19, а које се тичу максималног броја лица која могу да бораве на затвореној пијаци, односно у затвореном делу пијаце.

Организовање рада сагласно овом закључку ЈП „Комуналац“ Бечеј је дужан да обезбеди док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.

 

 

Ограничава се радно време са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања и може се вршити по следећем принципу:

 

  • Понедељак — четвртак од 07.00 до 17.00 часова;
  • Петак: за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00, а за остале грађане од 08.00 до 17.00 часова;
  • Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у  складу са процедурама које дефинишу кретање  лица и посебне радне налоге за запослена лица.

 

Трговац може, у складу са горе наведеном препоруком да самостално одреди радио време у наведеним временским интервалима.

 

Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метара уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.

 

Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над спровођењем мера у складу са тачкама 1., 2., 3. и 4.  овог закључка.

 

 

 

 

КОМАНДАНТ

ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић