ДРУГИ -ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2019. ГОДИНИ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – ФИЛИЈАЛА НОВИ САД У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ БЕЧЕЈ (ЛАПЗ суфинансирање)
Расписује
ДРУГИ -ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2019. ГОДИНИ

Јавни позив је отворен од 01.07.2019. године, тј. од дана објављивања на сајту НСЗ и сајту Општине Бечеј, последњи рок за подношење захтева је 10.07.2019. године.
Детаљније информације о јавном позиву се могу добити у НСЗ Филијала Нови Сад и Испостави Бечеј преко позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Материјал: