Избори 2016

ЗАПИСНИК о раду Изборне Комисије општине Бечеј на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Општине Бечеј

записник

pdf (906,12 KB)

Резултати избора у општини Бечеј

РЕШЕЊЕ

П Р A В И Л A O РAДУ БИРAЧКИХ OДБOРA РAСПИСAНИХ ЗA 24. aприл . 2016 ГOДИНE

Презентација

ppt (2,51 MB)

Одлука

Одлука

Роковник

роковник

pdf (97,48 KB) 09.03.2016, Радован

Контакти

контакти

pdf (36,30 KB)

Решења

Решење

Решење

Решење Министарства државне управе и локалне самоуправе којим је закључен део јединственог бирачког списка

Решења о проглашењу

Пресуда Управног суда

pdf (1,39 MB) 31.03.2016, Радован

Изборне листе

Oбaвeштeњe у вeзи кoришћeњa срeдствa из jaвних извoрa

Обавештење

doc (43,00 KB) 07.03.2016, Радован

Обрасци за подношење изборних листи

Образац1

doc (63,00 KB) 07.03.2016, Радован

Образац2

doc (41,00 KB) 07.03.2016, Радован

Образац3

doc (40,50 KB) 07.03.2016, Радован

Образац4

doc (45,50 KB) 07.03.2016, Радован

Образац5

doc (48,00 KB) 07.03.2016, Радован

Образац6

xls (379,50 KB) 07.03.2016, Радован

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

Текст обавештења

doc (164,50 KB) 07.03.2016, Радован

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ АНГАЖОВАЊА ОВЕРИВАЧА ПОТПИСА НА ИЗБОРИМА 2016

Текст обавештења

pdf (189,77 KB) 03.07.2016, Радован

СТАЛНИ САСТАВ БИРАЧКИХ ОДБОРА

ПРОШИРЕНИ САСТАВ БИРАЧКИХ ОДБОРА

БМ1

pdf (445,07 KB)

БМ2

pdf (611,03 KB)

БМ3

pdf (567,85 KB)

БМ4

pdf (440,77 KB)

БМ5

pdf (447,77 KB)

БМ6

pdf (530,33 KB)

БМ7

pdf (516,92 KB)

БМ8

pdf (439,69 KB)

БМ9

pdf (530,88 KB)

БМ10

pdf (442,02 KB)

БМ11

pdf (445,66 KB)

БМ12

pdf (446,83 KB)

БМ13

pdf (432,19 KB)

БМ14

pdf (522,77 KB)

БМ15

pdf (523,59 KB)

БМ16

pdf (447,54 KB)

БМ17

pdf (449,18 KB)

БМ18

pdf (1,10 MB)

БМ19

pdf (446,48 KB)

БМ20

pdf (521,03 KB)

БМ21

pdf (517,55 KB)

БМ22

pdf (449,96 KB)

БМ23

pdf (429,72 KB)

БМ24

pdf (516,98 KB)

БМ25

pdf (519,13 KB)

БМ26

pdf (445,13 KB)

БМ27

pdf (538,01 KB)

БМ28

pdf (456,96 KB)

БМ29

pdf (528,72 KB)

БМ30

pdf (609,09 KB)

БМ31

pdf (617,42 KB)

БМ32

pdf (607,69 KB)

БМ33

pdf (516,85 KB)

БМ34

pdf (449,14 KB)

БМ35

pdf (522,88 KB)

БМ36

pdf (447,20 KB)

БМ37

pdf (450,78 KB)

БМ38

pdf (631,33 KB)