Author Archives for Boris

Јавни позив за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бечеј за 2021. годину

јануар 12, 2021 11:36 am Published by Leave your thoughts

Текст јавног позива Правилник о категоризацији Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „Доградња анекса за смештај сушаре типа NIGОS 3 ( фаза I) и доградња санитарног гардеробног чвора ( фаза II) “ кат.парц.бр. 23750/1 КО Бечеј на животну средину

јун 12, 2020 10:08 am Published by Leave your thoughts

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


Peшење о постављању привременог заступника странака чије боравиште није познато, односно не могу бити благовремено позвани да присуствују радњи у поступцима непотпуне експропријације успостављањем права службености пролаза магистралног гасовода граница бугарске – граница Мађарске

јул 25, 2019 8:40 am Published by Leave your thoughts

РЕШЕЊЕ