Author Archives for Boris

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „Доградња анекса за смештај сушаре типа NIGОS 3 ( фаза I) и доградња санитарног гардеробног чвора ( фаза II) “ кат.парц.бр. 23750/1 КО Бечеј на животну средину

јун 12, 2020 10:08 am Published by Leave your thoughts

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


Peшење о постављању привременог заступника странака чије боравиште није познато, односно не могу бити благовремено позвани да присуствују радњи у поступцима непотпуне експропријације успостављањем права службености пролаза магистралног гасовода граница бугарске – граница Мађарске

јул 25, 2019 8:40 am Published by Leave your thoughts

РЕШЕЊЕ


Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног акционог плана за борбу против корупције општине Бечеј

јул 5, 2019 11:57 am Published by Leave your thoughts

Одлука о расписивању јавног Конкурса за избор чланова Радног тела за праћење примене ЛАП за борбу против корупције Пословник о... View Article