Author Archives for Boris

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 5 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја

септембар 22, 2022 10:47 am Published by Comments Off on Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 5 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја

ЈАВНИ ПОЗИВ ИЗЈАВА подносиоца пријаве ИЗЈАВА о незапослености ИЗЈАВА за једнородитељску породицу ИЗЈАВА власника СД ОБРАЗАЦ за пријављивање СД


ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА – ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА крајњих корисника који су поднели уредне и благовремене пријаве

септембар 20, 2022 10:07 am Published by Comments Off on ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА – ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА крајњих корисника који су поднели уредне и благовремене пријаве

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА


ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј – парцела број 26953 КО Бечеј

септембар 15, 2022 9:45 am Published by Comments Off on ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј – парцела број 26953 КО Бечеј

ОГЛАС


ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј – парцела број 4387/1 КО Бечеј

септембар 15, 2022 9:44 am Published by Comments Off on ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј – парцела број 4387/1 КО Бечеј

ОГЛАС


РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА СВАКОДНЕВНОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023

август 17, 2022 7:16 am Published by Comments Off on РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА СВАКОДНЕВНОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023

ОБАВЕШТЕЊЕ   ЗАХТЕВ   ИЗЈАВА РОДИТЕЉА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПУТНИХ ТРОШКОВА


Јавни конкурс за учешће грађана за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бечеј

август 15, 2022 10:51 am Published by Comments Off on Јавни конкурс за учешће грађана за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бечеј

Расписује се Јавни конкурс за учешће грађана за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бечеј.... View Article


Јавни позив за учешће грађана

август 15, 2022 10:41 am Published by Comments Off on Јавни позив за учешће грађана

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ГРАЂАНЕ   Прилог 1 Прилог 2 Прилог 3 Прилог 4 Прилог 5


Обавештење о јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 5 сеоских кућ

август 11, 2022 9:19 am Published by Comments Off on Обавештење о јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 5 сеоских кућ

ОБАВЕШТЕЊЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ И АДУЛТНИХ ФОРМИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ (уређајима са земље и из ваздуха) 11.08.2022. (четвртак)

август 9, 2022 10:19 am Published by Comments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ И АДУЛТНИХ ФОРМИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ (уређајима са земље и из ваздуха) 11.08.2022. (четвртак)

ОБАВЕШТЕЊЕ   ПЛАКАТ


Oператер „МЕТАЛОПРОМЕТ ДОО КУЛА- огранак 4 Бечеј“ Бечеј, Петровоселски пут 66, Бечеј, поднео зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa сакупљање нeoпaснoг oтпaдa, на локацији Бечеј

јул 26, 2022 11:02 am Published by Comments Off on Oператер „МЕТАЛОПРОМЕТ ДОО КУЛА- огранак 4 Бечеј“ Бечеј, Петровоселски пут 66, Бечеј, поднео зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa сакупљање нeoпaснoг oтпaдa, на локацији Бечеј

Обавештење о поднетом захтеву за издавање  дозволе за сакупљање  неопасног отпада   Нa oснoву члaнa 63. стaв 3. и члaнa... View Article


ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА

јул 18, 2022 10:18 am Published by Comments Off on ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА (термоизолација и спољашња пвц столарија), ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА... View Article


ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА (калориметри, циркулационе пумпе, термостатски вентили и делитељи топлоте)

јул 18, 2022 10:13 am Published by Comments Off on ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА (калориметри, циркулационе пумпе, термостатски вентили и делитељи топлоте)

ПРАВИЛНИК   Одлука о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката   Јавни позив за учешће привредних субјеката   Прилог... View Article


ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА (термоизолација и спољашња пвц столарија), ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (котлови на гас и биомасу, топлотне пумпе, замена цевне мреже и грејних тела система за грејање) И УГРАДЊУ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ

јул 18, 2022 10:12 am Published by Comments Off on ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА (термоизолација и спољашња пвц столарија), ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (котлови на гас и биомасу, топлотне пумпе, замена цевне мреже и грејних тела система за грејање) И УГРАДЊУ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ

Правилник   Одлука о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката   Јавни позив за учешће привредних субјеката      ... View Article


Јавни конкурс за попуњавање радног места – Послови редовне и принудне наплате у Одсеку за принудну наплату и пореско административне послове у Одељењу за локалну пореску администрацију Општинске управе Бечеј

јул 7, 2022 8:22 am Published by Comments Off on Јавни конкурс за попуњавање радног места – Послови редовне и принудне наплате у Одсеку за принудну наплату и пореско административне послове у Одељењу за локалну пореску администрацију Општинске управе Бечеј

ТЕКСТ КОНКУРСА   ОБРАЗАЦ 1


Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бечеј – ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

јул 6, 2022 10:02 am Published by Comments Off on Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бечеј – ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА


Предлог и решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бечеј у 2022. години

јун 29, 2022 9:28 am Published by Comments Off on Предлог и решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бечеј у 2022. години

ПРЕДЛОГ   РЕШЕЊЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2023. ГОДИНУ

јун 28, 2022 10:35 am Published by Comments Off on ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ   ЗАХТЕВ – ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА ЗАХТЕВ – ИНФРАСТРУКТУРА ЗАХТЕВ – СТОЧАРИ ИЗЈАВА – ИНФРАСТРУКТУРА ИЗЈАВА – СТОЧАРСТВО


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2023. ГОДИНУ

јун 28, 2022 10:30 am Published by Comments Off on ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ   ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА


Решења о избору програма и додели средстава за реализацију програма удружењима по конкурсима у 2022. години

јун 23, 2022 11:18 am Published by Comments Off on Решења о избору програма и додели средстава за реализацију програма удружењима по конкурсима у 2022. години

У складу са чланом 18. Правилника о поступку доделе и контроле додељених средстава из буџета општине Бечеј удружењима за подстицање... View Article


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВA ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА за 2022. годину организацијама и грађанима за значајна остварења у привреди, науци, уметности, спорту и другим областима, чија је делатност, односно дело допринело привредном и друштвеном развоју и угледу општине Бечеј

јун 17, 2022 9:58 am Published by Comments Off on ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВA ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА за 2022. годину организацијама и грађанима за значајна остварења у привреди, науци, уметности, спорту и другим областима, чија је делатност, односно дело допринело привредном и друштвеном развоју и угледу општине Бечеј

ЈАВНИ ПОЗИВ


Oператер „ВРАЊЕШ М ПРОМЕТ“ Бечеј, Иђошки пут бр.2 Бечеј, поднео зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa склaдиштeњe нeoпaснoг oтпaдa, на локацији Бечеј

јун 16, 2022 8:35 am Published by Comments Off on Oператер „ВРАЊЕШ М ПРОМЕТ“ Бечеј, Иђошки пут бр.2 Бечеј, поднео зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa склaдиштeњe нeoпaснoг oтпaдa, на локацији Бечеј

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА