Author Archives for Boris

Излагање нацрта Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Бечеј на ЈАВНИ УВИД по скраћеном поступку

јул 6, 2021 11:19 am Published by Leave your thoughts

Општинска управа Oпштине Бечеј Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, имовинско-правне послове, саобраћај и инспекцијски надзор   У складу са... View Article


ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОДНОГ СКЛАДИШТА СА ПАРКИНГОМ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 7899/3 К.О. БЕЧЕЈ У БЕЧЕЈУ

јул 6, 2021 11:16 am Published by Leave your thoughts

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ Oдељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, имовинско-правне послове, саобраћај и... View Article


ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ КОМПЛЕКСА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 7917 К.О. БЕЧЕЈ У БЕЧЕЈУ

јул 6, 2021 11:14 am Published by Leave your thoughts

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ Oдељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, имовинско-правне послове, саобраћај и... View Article


Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бечеј за 2022. годину

јун 30, 2021 9:56 am Published by Leave your thoughts

текст јавног позива захтев-ветеринарска инспекција захтев-сточари изјава-сточарство захтев-инфраструктура изјава-инфраструктура


Oператер „ПОТИСЈЕ –БЕЧЕЈ“ ДОО поднео зaхтeв зa издaвaњe измена и допуна интегралне дoзвoлe зa склaдиштeњe и одлагање инертног и нeoпaснoг oтпaдa, на локацији Бечеј

јун 28, 2021 10:47 am Published by Leave your thoughts

Обавештење о поднетом захтеву за издавање   измена и допуна интегралне  дозволе за складиштење и одлагање   инертног и неопасног отпада  ... View Article


Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 7.6.2021. – укидање ванредне ситуације

јун 7, 2021 12:41 pm Published by Leave your thoughts

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: II 06-95/2020-17-1 Дана: 07.06.2021. године Б Е... View Article


Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 7.6.2021. – затварање Пункта за имунизацију

јун 7, 2021 12:36 pm Published by Leave your thoughts

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: II 06-95/2020-17-2 Дана: 07.06.2021. године Б Е... View Article


Јавни позив за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бечеј за 2021. годину

јануар 12, 2021 11:36 am Published by Leave your thoughts

Текст јавног позива Правилник о категоризацији Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у... View Article