Author Archives for Boris

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПОДНЕТИХ НА ЈАВНЕ КОНКУРСЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

мај 18, 2022 10:10 am Published by Comments Off on ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПОДНЕТИХ НА ЈАВНЕ КОНКУРСЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

КУЛТУРА   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА   ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА   ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ


Захтев за давање сагласности на одлуку о повећању цена услуга „Потисје -Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј

мај 11, 2022 9:20 am Published by Comments Off on Захтев за давање сагласности на одлуку о повећању цена услуга „Потисје -Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј

На основу члана 23. став 5. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист општине Бечеј“, број 11/2014), објављује се захтев за... View Article


РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ У 2022. ГОДИНИ

мај 10, 2022 8:39 am Published by Comments Off on РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ У 2022. ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ


Јавни конкурс за пријем једног лица на неодређено време на радно место – Послови грађевинарства II у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијске надзор Општинске управе Бечеј

мај 10, 2022 8:31 am Published by Comments Off on Јавни конкурс за пријем једног лица на неодређено време на радно место – Послови грађевинарства II у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијске надзор Општинске управе Бечеј

ТЕКСТ КОНКУРСА ОБРАЗАЦ 1   Обавештење о јавном конкурсу објављено у дневном листу „Дневник“ дана 10.05.2022. године.


Корекција цене воде и цене одвођења и пречишћавања отпадних вода

април 13, 2022 11:22 am Published by Comments Off on Корекција цене воде и цене одвођења и пречишћавања отпадних вода

На основу члана 23. став 5. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист општине Бечеј“, број 11/2014) дана 13.4.2022. године објављује... View Article


ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ИЗРАДЕ ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ГРАНИЦА И МЕРА ЗАШТИТЕ, ГРАНИЦА ЗАШТИЋЕНЕ ОКОЛИНЕ И МЕРА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНЕ ОКОЛИНЕ, ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ СТАРО ЈЕЗГРО БЕЧЕЈА- „ТРГ ПОГАЧА“ У БЕЧЕЈУ, непокретног културног добра од великог значаја

април 6, 2022 10:21 am Published by Comments Off on ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ИЗРАДЕ ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ГРАНИЦА И МЕРА ЗАШТИТЕ, ГРАНИЦА ЗАШТИЋЕНЕ ОКОЛИНЕ И МЕРА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНЕ ОКОЛИНЕ, ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ СТАРО ЈЕЗГРО БЕЧЕЈА- „ТРГ ПОГАЧА“ У БЕЧЕЈУ, непокретног културног добра од великог значаја

ТЕКСТ ОГЛАСА


ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

март 24, 2022 8:28 am Published by Comments Off on ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ


Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бечеј у 2022. години

март 21, 2022 11:27 am Published by Comments Off on Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бечеј у 2022. години

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бечеј у 2022. години објављен је... View Article


ТАБЕЛЕ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ БИРАЧКИХ ОДБОРА

март 14, 2022 10:40 am Published by Comments Off on ТАБЕЛЕ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ БИРАЧКИХ ОДБОРА

НАПОМЕНА: попуњену табелу послати на e-mail: nacelnik@becej.rs доставити потписану табелу у штампаном облику и на USB меморији   СНС – Посланичка група „Александар... View Article


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КУПОВИНУ КУЋА У ВОЈВОДИНИ

фебруар 25, 2022 12:46 pm Published by Comments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КУПОВИНУ КУЋА У ВОЈВОДИНИ

Поштоване и Поштовани,   Обавештавамо вас да је Завод за равноправност полова расписао конкурс намењен брачним и ванбрачним паровима са... View Article


Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног плана акције за децу општине Бечеј

фебруар 21, 2022 11:23 am Published by Comments Off on Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног плана акције за децу општине Бечеј

Конкурс Формулари за пријаву Изјава  


Закључак о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бечеј у другом кругу

фебруар 21, 2022 8:22 am Published by Comments Off on Закључак о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бечеј у другом кругу

ЗАКЉУЧАК


ИЗБОРИ 2022

фебруар 14, 2022 11:41 am Published by Comments Off on ИЗБОРИ 2022

Резултати избора 03.04.2022 ПДФ     РЕЗУЛТАТ  ПРЕДСЕДНИЧКИХ ИЗБОРА 2022* Назив проценат АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 71.34% ЗДРАВКО ПОНОШ 11.03% ДР МИЛОШ... View Article


РЕШЕЊЕ о одобравању годишњег програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бечеј у 2022. години и висини одобрених средстава

фебруар 10, 2022 11:30 am Published by Comments Off on РЕШЕЊЕ о одобравању годишњег програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бечеј у 2022. години и висини одобрених средстава

Решење o одобравању годишњег програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бечеј у 2022.... View Article