Author Archives for Attila

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА  “„Изградња производне хале П+О/П+Галерија са пратећим садржајем- II  фаза – увођење технологије бојења“,  

новембар 12, 2020 11:31 am Published by Leave your thoughts

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој  и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу... View Article


ОБАВЕШТЕЊЕ о давању сагласности на Студију о процени утицаја Прojeктa „Погон за производњу текстурираног сојиног протеинског концентрата ТСПЦ-а ( П+О,П+1 и П+2)-ФАЗА 1 и анекса погона за производњу ТСПЦ-а ( П+О и П+1) ФАЗА 2 “ на животну средину

октобар 30, 2020 12:00 pm Published by Leave your thoughts

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој  и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу... View Article


Одељење за привреду улагања, локални економски развој и заштиту животне средине ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ да је оператер SZТUR „GRАNPLАST“ поднео зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa трeтмaн, oднoснo склaдиштeњe и пoнoвнo искoришћeњe нeoпaснoг oтпaдa, на локацији Бечеј потез Ботра

октобар 15, 2020 11:04 am Published by Leave your thoughts

Обавештење о поднетом захтеву за издавање  дозволе за складиштење и третман  неопасног отпада   Нa oснoву члaнa 63. стaв 3.... View Article


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА “Погон за производњу текстурираног сојиног протеинског концентрата ТСПЦ-а ( П+О,П+1 и П+2)-ФАЗА 1 и анекса погона за производњу ТСПЦ-а ( П+О и П+1) ФАЗА 2“

октобар 5, 2020 12:50 pm Published by Leave your thoughts

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој  и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е суфинансирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата

септембар 23, 2020 10:51 am Published by Leave your thoughts

Обавештавају се студенти који имају пријављено пребивалиште на територији општине Бечеј, а уписани су као редовни студенти факултета и високих... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја пројекта -Погон за производњу текстурираног сојиног протеинског концентрата ТСПЦ-а ( П+О,П+1 и П+2)-ФАЗА 1 и Анекс погона за производњу ТСПЦ-а ( П+О и П+1) ФАЗА 2- кат. парцелиа број 23750/1 КО Бечеј на животну средину

септембар 23, 2020 6:37 am Published by Leave your thoughts

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја пројекта              „ Погон за производњу текстурираног сојиног протеинског концентрата  ТСПЦ-а... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „ Погон за производњу текстурираног сојиног протеинског концентрата ТСПЦ-а ( П+О,П+1 и П+2)-ФАЗА 1 и анекса погона за производњу ТСПЦ-а ( П+О и П+1) ФАЗА II“кат.парц.бр. 23750/1 КО Бечеј на животну средину

септембар 3, 2020 8:08 am Published by Leave your thoughts

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу... View Article


регресирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата за свакодневно путовање од места становања до школе.

август 13, 2020 10:18 am Published by Leave your thoughts

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    Обавештавају се ученици који имају пријављено пребивалиште на територији... View Article


Превентивне мере за спречавање настанка грознице Западног Нила које грађани и грађанке треба да предузму у својим домовима

август 6, 2020 6:46 am Published by Leave your thoughts

Превентивне мере за спречавање настанка грознице Западног Нила које грађани и грађанке треба да предузму у својим домовима су: Редукција... View Article


Од данас грађани Бечеја Решења о утврђеном порезу на имовину добијају у електронско сандуче на Порталу еУправа

јул 10, 2020 10:31 am Published by Leave your thoughts

Општина Бечеј, 10. јул, 2020. године – Грађани општине Бечеј који имају регистрован профил на Порталу еУправа од данас добијају... View Article


Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бечеј за 2021. годину

јун 30, 2020 10:36 am Published by Leave your thoughts

Пратећа документација: текст јавног позива захтев-ветеринарска инспекција захтев-сточари изјава-сточарство захтев-инфраструктура изјава-инфраструктура


ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

мај 12, 2020 7:46 am Published by Leave your thoughts

Република Србија АП Војводина Општинска управа Бечеј Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Број: IV 05... View Article