Author Archives for Attila

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

април 26, 2021 9:47 am Published by Leave your thoughts

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј Комисија у области финансирања програма омладинске политике Број: II 022-39/2021 Дана: 26.04.2021. године... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА „ Објекат за клање папкара и копитара са расецањем меса папкара и копитара“ на животну средину кат.парц.бр.4296/1 КО Бечеј

април 15, 2021 7:25 am Published by Leave your thoughts

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на основу... View Article


Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на петнаестој ванредној седници одржаној дана 04.04.2021.године, донео следећи: ЗАКЉУЧАК

април 4, 2021 7:54 pm Published by Leave your thoughts

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: II 06-95/2020-15 Дана: 04.04.2021. године Б Е... View Article


Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на тринаестој ванредној седници одржаној дана 16.03.2021.године, донео следећи: ЗАКЉУЧАК

март 16, 2021 7:50 pm Published by Leave your thoughts

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: II 06-95/2020-13 Дана: 16.03.2021. године Б Е... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА „ Базна станица НС 109, НСУ 109 НСО 109 ПОЉАНИЦЕ“ кат.парц.бр. 17066 КО Бечеј на животну средину

март 8, 2021 9:43 am Published by Leave your thoughts

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на... View Article


Јавни конкурси за попуњавање радних места, обавештење објављено у дневном листу „Дневник“ дана 03.03.2021. године

март 3, 2021 8:16 am Published by Leave your thoughts

Конкурси и изјава: изјава (за сваки конкурс) комунални инспектор начелник одељења за ЛПА обрачунски службеник приправник грађевинарства правни послови саветник... View Article


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

фебруар 19, 2021 1:43 pm Published by Leave your thoughts

 Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава  за финансирање, односно суфинансирање програма... View Article


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ КОРИСНИКА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

фебруар 19, 2021 1:33 pm Published by Leave your thoughts

  Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава  за финансирање, односно суфинансирање програма... View Article


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ, НЕГОВАЊА ИСТОРИЈСКИХ ТЕКОВИНА И ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

фебруар 19, 2021 1:18 pm Published by Leave your thoughts

  Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава  за финансирање, односно суфинансирање програма... View Article


ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ

фебруар 17, 2021 12:14 pm Published by Leave your thoughts

ОДЛУКA   О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ У ПОЉОПРИВРЕДНЕ... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА „ Базна станица НС 109, НСУ 109 НСО 109 ПОЉАНИЦЕ“ на животну средину кат.парц.бр. 17066 КО Бечеј

фебруар 5, 2021 9:04 am Published by Leave your thoughts

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу... View Article


КОНКУРС за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бечеј у 2021. години

фебруар 2, 2021 8:31 am Published by 1 Comment

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ број 83/2014, 58/2015 и 12/2016... View Article


Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на осмој ванредној седници одржаној дана 26.12.2020.године, донео следећи закључак

децембар 26, 2020 9:40 am Published by Leave your thoughts

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: II 06-95/2020-8 Дана: 26.12.2020. године Б Е... View Article