Author Archives for Attila

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 2021-2031 

новембар 12, 2021 12:43 pm Published by Comments Off on ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 2021-2031 

Оштинска управа општине Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор, у поступку припреме нацрта... View Article


ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ.

новембар 8, 2021 9:02 am Published by Comments Off on ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ Оштинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални... View Article


излагање нацрта Измене и допуне Плана детаљне регулације комерцијалне бање у Бечеј на ЈАВНИ УВИД

новембар 6, 2021 12:49 pm Published by Comments Off on излагање нацрта Измене и допуне Плана детаљне регулације комерцијалне бање у Бечеј на ЈАВНИ УВИД

Општинска управа Oпштине Бечеј Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, имовинско-правне послове, саобраћај и инспекцијски надзор У складу са чланом... View Article


Ј А В Н И О Г Л А С за давање у закуп површина јавне намене ради постављања киоска

новембар 3, 2021 7:28 am Published by Comments Off on Ј А В Н И О Г Л А С за давање у закуп површина јавне намене ради постављања киоска

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, САОБРАЋАЈ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР... View Article


Ј А В Н И О Г Л А С за давање у закуп површина јавне намене ради постављања киоска

новембар 3, 2021 7:26 am Published by Comments Off on Ј А В Н И О Г Л А С за давање у закуп површина јавне намене ради постављања киоска

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, САОБРАЋАЈ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР... View Article


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја Пројекта „ Базна станица мобилне телефоније НС 28, НСУ 28, НСЛ 28, НСО28 БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО“ кат.парц.бр. 9939/2 КО Бачко Петрово Село на животну средину

октобар 29, 2021 11:16 am Published by Comments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја Пројекта „ Базна станица мобилне телефоније НС 28, НСУ 28, НСЛ 28, НСО28 БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО“ кат.парц.бр. 9939/2 КО Бачко Петрово Село на животну средину

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу... View Article


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА “„Изградња производне хале П+О/П+Галерија са пратећим садржајем- II фаза – увођење технологије бојења“,

октобар 22, 2021 8:06 pm Published by Comments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА “„Изградња производне хале П+О/П+Галерија са пратећим садржајем- II фаза – увођење технологије бојења“,

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна процена утицаја ПРОЈЕКТА „Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачко Градиште“ на кат. парц. бр. 418 и 419 КО Бачко Градиште на животну средину

октобар 22, 2021 8:05 pm Published by Comments Off on О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна процена утицаја ПРОЈЕКТА „Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачко Градиште“ на кат. парц. бр. 418 и 419 КО Бачко Градиште на животну средину

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине на... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна процене утицаја ПРОЈЕКТА „Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачко Петрово Село“ кат.парц.бр. 2633 КО Бачко Петрово Село на животну средину

октобар 22, 2021 8:03 pm Published by Comments Off on О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна процене утицаја ПРОЈЕКТА „Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачко Петрово Село“ кат.парц.бр. 2633 КО Бачко Петрово Село на животну средину

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине на... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна проценa утицаја ПРОЈЕКТА „ Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бечеј“ на кат. парц. бр. 25078/1 КО Бечеј на животну средину

октобар 22, 2021 8:00 pm Published by Comments Off on О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна проценa утицаја ПРОЈЕКТА „ Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бечеј“ на кат. парц. бр. 25078/1 КО Бечеј на животну средину

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине на... View Article


ОБАВЕШТЕЊЕ о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта „Базна станица мобилне телефоније НСУ 283, НСЛ 283 НСО283 БЕЧЕЈ-СЕВЕР“ на животну средину

октобар 15, 2021 9:30 am Published by Comments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта „Базна станица мобилне телефоније НСУ 283, НСЛ 283 НСО283 БЕЧЕЈ-СЕВЕР“ на животну средину

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој  и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „ Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачко Градиште“ на животну средину катастарским парцелама број 418 и 419 КО Бачко Градиште

октобар 8, 2021 10:17 am Published by Comments Off on О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „ Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачко Градиште“ на животну средину катастарским парцелама број 418 и 419 КО Бачко Градиште

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачко Петрово Село“ на животну средину кат.парц.бр. 2633 КО Бачко Петрово Село

октобар 8, 2021 10:16 am Published by Comments Off on О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачко Петрово Село“ на животну средину кат.парц.бр. 2633 КО Бачко Петрово Село

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „ Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бечеј“ на животну средину катастарска парцела број 25078/1 КО Бечеј

октобар 8, 2021 10:14 am Published by Comments Off on О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „ Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бечеј“ на животну средину катастарска парцела број 25078/1 КО Бечеј

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу... View Article


Obaveštenje o sufinansiranju troškova svakodnevnog prevoza u međumesnom saobraćaju prilikom kupovine mesečnih karata za studente

септембар 23, 2021 9:22 am Published by Comments Off on Obaveštenje o sufinansiranju troškova svakodnevnog prevoza u međumesnom saobraćaju prilikom kupovine mesečnih karata za studente

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е суфинансирање  трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних... View Article


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја Пројекта „Базна станица мобилне телефоније НСУ 283, НСЛ 283 НСО283 БЕЧЕЈ-СЕВЕР“ на животну средину кат.парц.бр. 20211 КО Бечеј ул.Петровоселски пут бр. 143 Бечеј,

септембар 15, 2021 8:02 am Published by Comments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја Пројекта „Базна станица мобилне телефоније НСУ 283, НСЛ 283 НСО283 БЕЧЕЈ-СЕВЕР“ на животну средину кат.парц.бр. 20211 КО Бечеј ул.Петровоселски пут бр. 143 Бечеј,

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој  и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу... View Article


О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј

септембар 9, 2021 7:00 am Published by Comments Off on О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј

Нa oснoву чланова 19 и 20 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давањa у закуп ствари... View Article


О Г Л А С за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј

септембар 8, 2021 2:43 pm Published by Comments Off on О Г Л А С за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј

На основу члана 99 Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,... View Article


ОБАВЕШТЕЊЕ о одбијању захтева за давање сагласности на  Студију о процени     утицаја Прojeктa „Изградња производне хале П+О/ П+Галерија са пратећим садржајем- II фаза – увођење технологије бојења“ на животну средину

септембар 3, 2021 9:33 am Published by Comments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ о одбијању захтева за давање сагласности на  Студију о процени     утицаја Прojeктa „Изградња производне хале П+О/ П+Галерија са пратећим садржајем- II фаза – увођење технологије бојења“ на животну средину

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој  и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу  да је потребна израда студије  процене утицаја  ПРОЈЕКТА  „ Базна станица мобилне телефоније  НС 28, НСУ 28, НСЛ 28  НСО28  БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО“   кат.парц.бр.  9939/2 КО Бачко Петрово Село  на животну средину 

август 30, 2021 8:05 am Published by Leave your thoughts

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу  да није  потребна процена утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА  „ Базна станица мобилне телефоније НС 110, НСУ 110 НСО 110 РАДИЧЕВИЋ“   кат.парц.бр.  126/2 КО Радичевић  на животну средину    

август 30, 2021 8:00 am Published by Leave your thoughts

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу  да је потребна израда студије  процене утицаја  ПРОЈЕКТА  „ Базна станица мобилне телефоније  НСУ 283, НСЛ 283  НСО283  БЕЧЕЈ-СЕВЕР“   кат.парц.бр.  20211 КО Бечеј ул.Петровоселски пут бр. 143  на животну средину

август 30, 2021 7:18 am Published by Leave your thoughts

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „ Базна станица НС 28, НСУ 28,НСЛ28, НСО 28 БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО“ на животну средину кат.парц.бр. 9939/2 КО Бачко Петрово Село

август 6, 2021 8:59 am Published by Leave your thoughts

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу... View Article