Author Archives for Attila

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВA ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА за 2021. годину организацијама и грађанима за значајна остварења у привреди, науци, уметности, спорту и другим областима, чија је делатност, односно дело допринело привредном и друштвеном развоју и угледу општине Бечеј

јун 11, 2021 7:48 am Published by Leave your thoughts

На основу члана 7. Одлуке о установљавању годишње награде општине Бечеј и додели звања почасног грађанина општине Бечеј („Службени лист... View Article


О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј

јун 4, 2021 7:45 am Published by Leave your thoughts

Нa oснoву чланова 19 и 20 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давањa у закуп ствари... View Article


О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј

јун 4, 2021 6:30 am Published by Leave your thoughts

Нa oснoву чланова 19 и 20 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давањa у закуп ствари... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА „ Објекат за клање папкара и копитара са расецањем меса папкара и копитара“ на животну средину

мај 19, 2021 12:10 pm Published by Leave your thoughts

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на... View Article


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

април 26, 2021 9:47 am Published by Leave your thoughts

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј Комисија у области финансирања програма омладинске политике Број: II 022-39/2021 Дана: 26.04.2021. године... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА „ Објекат за клање папкара и копитара са расецањем меса папкара и копитара“ на животну средину кат.парц.бр.4296/1 КО Бечеј

април 15, 2021 7:25 am Published by Leave your thoughts

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на основу... View Article


Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на петнаестој ванредној седници одржаној дана 04.04.2021.године, донео следећи: ЗАКЉУЧАК

април 4, 2021 7:54 pm Published by Leave your thoughts

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: II 06-95/2020-15 Дана: 04.04.2021. године Б Е... View Article


Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на тринаестој ванредној седници одржаној дана 16.03.2021.године, донео следећи: ЗАКЉУЧАК

март 16, 2021 7:50 pm Published by Leave your thoughts

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: II 06-95/2020-13 Дана: 16.03.2021. године Б Е... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА „ Базна станица НС 109, НСУ 109 НСО 109 ПОЉАНИЦЕ“ кат.парц.бр. 17066 КО Бечеј на животну средину

март 8, 2021 9:43 am Published by Leave your thoughts

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на... View Article


Јавни конкурси за попуњавање радних места, обавештење објављено у дневном листу „Дневник“ дана 03.03.2021. године

март 3, 2021 8:16 am Published by Leave your thoughts

Конкурси и изјава: изјава (за сваки конкурс) комунални инспектор начелник одељења за ЛПА обрачунски службеник приправник грађевинарства правни послови саветник... View Article


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

фебруар 19, 2021 1:43 pm Published by Leave your thoughts

 Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава  за финансирање, односно суфинансирање програма... View Article


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ КОРИСНИКА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

фебруар 19, 2021 1:33 pm Published by Leave your thoughts

  Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава  за финансирање, односно суфинансирање програма... View Article