Author Archives for Attila

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

фебруар 19, 2021 1:43 pm Published by Leave your thoughts

 Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава  за финансирање, односно суфинансирање програма... View Article


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ КОРИСНИКА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

фебруар 19, 2021 1:33 pm Published by Leave your thoughts

  Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава  за финансирање, односно суфинансирање програма... View Article


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ, НЕГОВАЊА ИСТОРИЈСКИХ ТЕКОВИНА И ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

фебруар 19, 2021 1:18 pm Published by Leave your thoughts

  Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава  за финансирање, односно суфинансирање програма... View Article


ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ

фебруар 17, 2021 12:14 pm Published by Leave your thoughts

ОДЛУКA   О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ У ПОЉОПРИВРЕДНЕ... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА „ Базна станица НС 109, НСУ 109 НСО 109 ПОЉАНИЦЕ“ на животну средину кат.парц.бр. 17066 КО Бечеј

фебруар 5, 2021 9:04 am Published by Leave your thoughts

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу... View Article


КОНКУРС за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бечеј у 2021. години

фебруар 2, 2021 8:31 am Published by Leave your thoughts

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ број 83/2014, 58/2015 и 12/2016... View Article


Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на осмој ванредној седници одржаној дана 26.12.2020.године, донео следећи закључак

децембар 26, 2020 9:40 am Published by Leave your thoughts

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: II 06-95/2020-8 Дана: 26.12.2020. године Б Е... View Article


ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021

децембар 5, 2020 10:54 am Published by Leave your thoughts

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА... View Article


Рани јавни увид: Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково)

децембар 2, 2020 11:29 am Published by Leave your thoughts

Обавештавамо јавност да Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног... View Article


Рани јавни увид: Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године

децембар 2, 2020 11:20 am Published by Leave your thoughts

Обавештавамо јавност да Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине... View Article


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА  “„Изградња производне хале П+О/П+Галерија са пратећим садржајем- II  фаза – увођење технологије бојења“,  

новембар 12, 2020 11:31 am Published by Leave your thoughts

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој  и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу... View Article


ОБАВЕШТЕЊЕ о давању сагласности на Студију о процени утицаја Прojeктa „Погон за производњу текстурираног сојиног протеинског концентрата ТСПЦ-а ( П+О,П+1 и П+2)-ФАЗА 1 и анекса погона за производњу ТСПЦ-а ( П+О и П+1) ФАЗА 2 “ на животну средину

октобар 30, 2020 12:00 pm Published by Leave your thoughts

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој  и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу... View Article


Одељење за привреду улагања, локални економски развој и заштиту животне средине ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ да је оператер SZТUR „GRАNPLАST“ поднео зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa трeтмaн, oднoснo склaдиштeњe и пoнoвнo искoришћeњe нeoпaснoг oтпaдa, на локацији Бечеј потез Ботра

октобар 15, 2020 11:04 am Published by Leave your thoughts

Обавештење о поднетом захтеву за издавање  дозволе за складиштење и третман  неопасног отпада   Нa oснoву члaнa 63. стaв 3.... View Article