Бесплатна правна помоћ

Рад са странкама од 8:00 до 14:00 (Пауза траје од 10,30 до 11,00 часова.)
Одговорно лице: Мариа Шаги
Канцеларија: 4
Бечеј, Трг Ослобођења 2
е-маил: sagi.maria@becej.rs
Телефон: 064/8959-055

 

НАДЛЕЖНОСТИ

  • давање правног савета и бесплатне правне подршке

 

ИЗВЕШТАЈИ

 

Недостављена решења

 

Анкета