Комунална инспекција

Рад са странкама од 8:00 до 14:00
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР: M.Sc. Крунић Љубица
телефон:
021/6811-870
email: ljubica.krunic@becej.rs
Комунални инспектори:  Зоран Драгин, Тамара Цвејанов и Ђуро Кричковић

Канцеларија: 50
телефон: 021/6811-857
адреса: Бечеј, Трг Ослобођења 2
емаил: zoran.dragin@becej.rs , tamara.cvejanov@becej.rs , djuro.krickovic@becej.rs
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

Кодекс понашања и етике инспектора:

План рада:

План инспекцијског надзора за 2018. годину

План инспекцијског надзора за 2019. годину

План инспекцијског надзора за 2020. годину

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Информације о изостанку обавештења о надзору:

Годишњи извештај:

год_изв_комунална_инспекција 2016

год_изв_комунална_инспекција 2017

год изв комунална инспекција 2018 -1

год изв комунална инспекција 2018 -2

год изв комунална инспекција 2019

год изв комунална инспекција 2020.

Прописи у употреби:

Контролне листе:

 

П о с л о в и :

 • управни надзор и контрола стања комуналних објеката и пружања комуналних услуга јавних комуналних предузећа која је основала општина и предузећа којима је поверено вршење комуналних послова у областима:
 • пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, производња и испорука топле воде за грејање, одржавање чистоће, уређење и одржавање гробља и сахрањивање, управљање и пружање услуга на пијацама, уређење и одржавање зелених површина, димничарске делатности,
 • надзор и контрола над начином обављања, поступком поверавања комуналних делатности;
 • надзор и контрола раскопавања и довођења у исправно стање јавних површина;
 • надзор и контрола постављања привремених објеката, рекламних објеката и плакатирање;
 • надзор и контрола држања домаћих животиња;
 • надзор и контрола радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката
 • надзор и контрола паркирања у насељеном месту Бечеј;
 • надзор и контрола у Парку природе Стара Тиса код Бисерног острва
 • надзор и контрола коришћења обале и воденог простора
 • надзор и контрола над трговином ван продајног објекта, осим даљинске трговине, као и у погледу истицања и придржавања радног времена и истицања пословног имена
 • надзор и контрола оглашавање на отвореним површинама
 • надзор и контрола из области становања и одржавања зграда

Комунална инспекција општине Бечеј спроводи радње у управном поступку, излази на терен на основу поднетих захтева за излазак инспекције, по пријавама грађана, по службеној дужности и на тај начин активно учествују у решавању комуналне проблематике грађана, а у складу са Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11 и   104/2016), Законом о становању и одржавању зграда ( „Сл. Гласник РС“ бр. 104/2016), Законом о oглашавању („Службени гласник РС“, број 6/2016), Законом о трговини („Сл. гласник РС“, бр. 53/2010 и 10/2013) и осталим подзаконским актима донетим на основу ових Закона.

 

Типске захтеве у .doc формату можете преузети овде: