Инспекција заштите животне средине

Рад са странкама од 8:00 до 14:00
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР:  M.Sc. Крунић Љубица
Инспектор: Сања Буњевачки

Бечеј, Трг Ослобођења 2
канцеларија: 51а 
Телефон: 021/6811-808

Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

Пријем Захтева  врши се у Услужном центру канцеларија број 7 шалтер 8 у приземљу

e-mail: sanja.bunjevacki@becej.rs

ИНСПЕКЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Кодекс понашања и етике инспектора:

План рада:

План инспекцијског надзора за 2018. годину

План инспекцијског надзора за 2019. годину

План инспекцијског надзора за 2020. годину

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Годишњи извештај:

Годишњи извештај 2016 година

Годишњи извештај 2017 година

Годишњи извештај 2018 година

Годишњи извештај 2019 година

Годишњи извештај 2020 година

Прописи у употреби:

Контролне листе:


ЗАХТЕВИ

Потребна документа: