Opštinska uprava Bečej - Imenik zaposlenih i postavljenih lica

Naručivanje izvoda ( virtuelni matičar )

IZBORI 2014

On-line provera upisa u birački spisak

Pоsеtitе sајt kаncеlаriје zа lоkаlni еkоnоmski rаzvој

Invеstirајtе u Bеčејu - industriјskа zоnа -

Ozvučavanje ovog sajta realizovano je u saradnji sa preduzećem AlfaNum www.alfanum.co.rs a sredstva su obezbeđena od strane Registra nacionalnog Internet domena Srbije. RNIDS

MICS - UNICEF
20.04.2014
Odabir jezika

Call ceenter
Opštinska uprava opštine Bečej
21220, Bečej
Trg Oslobođenja 2
Tel.:+381 21 6811 888
Opštinski uslužni centar
Tel.:+381 21 6811 900
ISO-9001 certifikat
Informator o radu
LAM
Svoje sugestije i komentare u vezi prezentacije možete slati na e-mail adresu webadmin@becej.rs

Telefonski brojevi opštinekanc.tel.PrezimeImedir. telMob. tele-mailOpis radnog mesta
Kurir -- Biga Aleksandar 064/8959013   dostavljač - kurir
Kurir -- Milinkov Dejan 064/89-59-052   dostavljač - kurir
L.P.A. -- Hajdić Borivoj 68 11 312 064/89-59-069   viši poreski izvršitelj
L.P.A. -- Pap Žužana 6811 351 064/89-59-036 zsuzsanna.papp@becej.rs poreski izvršitelj
L.P.A. -- Sudčević Spomenka 064/89-59-059 spomenka.sudcevic@becej.rs prosvetni inspektor
L.P.A. -- Tobdžić Desanka 68 11 353 064/89-59-051 desanka.tobdzic@becej.rs Načelnik odeljenja za lokalnu poresku administraciju
L.P.A. -- Zavišić Predrag 6811 322 066/33-57-21 predrag.zavisic@becej.rs Poreski inspektor
L.P.A. -- Đekić Petar 6811 322 064/89-59-079 petar.djekic@becej.rs poreski kontrolor
MK Bačko Gradište -- Varga Tibor 806 032 064/89-59-071 tibor.varga@becej.rs Matičar
MK Bačko Petrovo Selo -- Sabo Piroška 803 032 064/89-59-070 piroska.sabo@becej.rs Matičar i zamenik matičara
MK Mileševo -- Hartman Vera 808 004 064/89-59-073 vera.hartman@becej.rs Matičar
MK Radičević -- Suzić Smilja 809 279 smilja.suzic@becej.rs Matičar
35a 6811 801 Tošić Dragan 066/33-57-18 dragan.tosic@becej.rs Pomoćnik predsednika za organizaciono - tehnička pitanja
25 6811 802 Popov Đorđe 066/33-57-12 finansije@becej.rs načelnik odeljenja za finansije
32a 6811 803 Friš Laslo 066/33-57-22 laslo.fris@becej.rs Član opštinskog veća zadužen za ruralni razvoj i zaštitu životne sredine
32a 6811 803 Kiš Igor 064/89-59-078 igor.kis@becej.rs Savetnik predsednika za socijalna pitanja
32a 6811 803 Varnju Ilona 064/89-59-008 ilona.varnju@becej.rs Savetnik predsednika za publikacije lokalne samouprave i rad sa talentovanom decom
39a 6811 805 Knezi Peter 064/89-59-003   Predsednik skupštine
43 6811 806 Maldini Zagorka   Sekretarica opštinskog javnog pravobranioca
43 6811 806 Živković Vesna 064/89-59-021 pravobranilac@becej.rs Opštinski javni pravobranilac
45 6811 807 Koš Ištvan 064/89-59-029 istvan.koos@becej.rs šef odseka za urbanizam i građevinarstvo
51a 6811 808 Roman Jaroslav 064/89-59-076 jaroslav.roman@becej.rs šef odseka za imovinsko-pravne poslove
51b 6811 809 Brankov Čerevicki Jelena 064/89-59-057 jelena.brankov.cerevicki@becej.rs šef odseka zajedničkih poslova
51b 6811 809 Kahrić Olgica 064/89-59-087 olgica.kahric@becej.rs poslovi iz oblasti radnih odnosa
27 6811 810 Grbić Čedomir   Poslovi kantine
48 6811 811 Doroslovački Srđan 064/89-59-022   rukovodilac voznog parka i ekonom
48 6811 811 Varga F Jožef 064/89-59-072 vargafjozsef@becej.rs Načelnik odeljenja zajedničkih poslova
16 6811 812 Radovanov Snežana 064/8959046 snezana.radovanov@becej.rs tehnički sekretar odeljenja za privredu
41 6811 813 Skakić Jelena   administrativno - pravni poslovi za predsednika opštine i opštinskog veća
35 6811 815 Čimburović Danijela 064/89-59-000 danijela.cimburovic@becej.rs Personalni sekratar predsednika opštine i pomoćnika predsednika
19 6811 816 Španović Helena 064/89-59-048   Personalni sekretar zamenika predsednika
39 6811 817 Skupštinska Služba Fax skupstina@becej.rs
42 6811 818 Ivković Olivera 69 12 388   Veterinarski inspektor
42 6811 818 Nemčev Siniša 69 12 388   Sanitarni inspektor
51 6811 819 Marinković Dušanka   tehnički sekretar odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove i zaštitu životne sredine
38 6811 820 Kovač Zoran 064/89-59-015 nacelnik@becej.rs Zamenik načelnika opštinske uprave
31 6811 821 Galgo Ferenci Andrea 064/89-59-050 andrea.galgo@becej.rs Član opštinskog veća zadužen za obrazovanje, kulturu i civilne organizacije
32 6811 822 Šaranović Agneš 69 14 682 064/89-59-041 agnes.saranovic@becej.rs tehnički sekretar skupštine opštine
3 6811 824 Bartuc Edit 064/89-59-012 edit.bartuc@becej.rs Radno mesto za vođenje biračkog spiska
3 6811 824 Bičkei Eržebet   Pisarnica
3 6811 824 Ferenc Valerija 064/89-59-040 valerija.ferenc@becej.rs Pisarnica
13 6811 825 Ćеlić Мihајlо 064/89-59-010 mihajlo.celic@becej.rs Pomoćnik predsednika za finansije i privredu
13 6811 825 Plavšić Željko 066/33-57-23 zeljko.plavsic@becej.rs načelnik odeljenja za privredu i razvoj
47 6811 826 Stanković Stojan 064/89-59-042   građevinski inspektor
47 6811 826 Đukić Svetlana 064/89-59-063 svetlana.djukic@becej.rs građevinski inspektor
1 6811 827 Dejanović Ljiljana 064/89-59-002 ljiljana.dejanovic@becej.rs Načelnik odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti
20 6811 828 Galonjić Tatjana   pomoćno knjigovodstvo budžetskih fondova
20 6811 828 Horvat Angelina 064/89-59-034 angelina@becej.rs Šef odseka za finansije
20 6811 828 Šetalo Timea   knjigovodstvo indirektnog korisnika-ustanova kulture
21 6811 829 Arbutina Jelica 064/89-59-044 jelica.arbutina@becej.rs Interni revizor
21 6811 829 Čabi Eva 064/89-59-020 eva.csabi@becej.rs poslovi likvidature
44 6811 831 Barši Đula 064/8959025   poslovi urbanizma i građevinarstva
44 6811 831 Grbić Milena   stambeni poslovi
44 6811 831 Radonić Zoranka   stambeni poslovi
46 6811 832 Božić Bojana bojana.bozic@becej.rs Šef odseka zaštite životne sredine i prostornog planiranja
46 6811 832 Bunjevački Sanja 064/89-59-062 sanja.bunjevacki@becej.rs inspektor zaštite životne sredine
19a 6811 833 Ivanišević Tamara   Zamenik predsednika opštine
19a 6811 833 Tomašević Nenad nenad.tomasevic@becej.rs Zamenik predsednika skupštine
33 6811 834 Kovačev Dragan 066/33-57-16 dragan.kovacev@becej.rs Član opštinskog veća zadužen za privredu i preduzetništvo
33 6811 834 Mišković dr. Anđelko 066/33-57-19 miskovic@becej.rs Član opštinskog veća zadužen za poljoprivredu i razvoj sela
17 6811 836 Kirsanov Danijela   tehničar za umnožavanje
17 6811 836 Stefanović Dejan 064/89-59-074   tehničar za umnožavanje
23 6811 838 Brusnjai Ildiko 064/89-59-037 ildiko.brusnjai@becej.rs budžetski inspektor
4 6811 839 Deli Čaba 064/89-59-032 ombudsman@becej.rs Ombudsman
2 6811 840 Senti Marija 064/84-91-831 marija.senti@becej.rs Matičar i zamenik matičara
5 6811 841 Skakić David 064/89-59-075 david.skakic@becej.rs poslovi za ostvarivanje prava iz oblasti boračko- invalidske zaštite i društvene brige o deci
30 6811 842 Ačai Ištvan 064/8959006 istvan.acai@becej.rs Član opštinskog veća zadužen za mesne zajednice, verske zajednice i međunacionalne odnose
40 6811 843 Dostan Lenke 064/89-59-060 lenke.dostan@becej.rs prevodilac za mađarski jezik
40 6811 843 Erdeg Monika   prevodilac za mađarski jezik
11 6811 844 Korovljev Marija 064/89-59-086 kancelarija23@stcable.net poslovi preduzetništva
11 6811 844 Perišić Tamara 064/89-59-024 tamara.perisic@becej.rs Šef odseka za javne nabavke
11 6811 844 Topić Jovana 064/89-59-080 jovana.topic@becej.rs službenik za javne nabavke
36 6811 845 Gložanski Ksenija 69 12 181 064/8959077 ksenija.popov@becej.rs Izrada opštih akata
36 6811 845 Kovačev Dubravka 69 12 181 064/89-59-035 dubravka.kovacev@becej.rs sekretar službe predsednika opštine i opštinskog veća
37 6811 846 Vuletić Svetlana 066/33-57-11 svetlana.vuletic@becej.rs Član opštinskog veća zadužen za područje uprava i propisi
8a 6811 847 Bursać Milorad 69 15 447 064/89-59-085 milorad.bursac@becej.rs rukovodilac centra za obaveštavanje i za poslove odbrambenih priprema
Portirnica 6811 848 Perušin Zdravko 064/89-59-031   rukovodilac grupe obezbeđenja, održavanja i dostavljanja
12 6811 849 Basarić Monika   poslovi za ostvarivanje prava iz oblasti dečijeg dodatka
12 6811 849 Kovačević Miroslava 064/89-59-019 miroslava.kovacevic@becej.rs poslovi za ostvarivanje prava iz oblasti dečijeg dodatka
12 6811 849 Kupčo Katalin kati.kupco@becej.rs likvidator boračko- invalidske zaštite i operater dečijeg dodatka
12 6811 849 Mašić Ostojić Miomira 064/89-59-061 miomira.masic.ostojic@becej.rs poslovi za ostvarivanje prava iz oblasti dečijeg dodatka
24 6811 850 Maletin Snežana 69 11 638 064/89-59-005 snezana.maletin@becej.rs gotovinsko poslovanje - blagajnik
24 6811 850 Tot Đorđe 69 11 638 064/89-59-058   gotovinsko poslovanje - blagajnik
9 6811 853 Šagi Marija 064/89-59-055 sagi.maria@becej.rs Pružanje besplatnih pravnih saveta
18 6811 854 Stojanović Radovan 69 14 733 064/89-59-056 radovan.stojanovic@becej.rs šef odseka za informatiku
18 6811 854 Teleki Atila 69 14 733 064/89-59-001 attila@becej.rs Programer
40a 6811 856 Doroslovački Nada   Daktilograf
50 6811 857 Bunjevački Aleksandar 064/89-59-028   komunalni redar
50 6811 857 Dunđerski Zoran 064/89-59-065   komunalni redar
50 6811 857 Ilčešin Dragan 064/89-59-026 komunalno-saobracaj@becej.rs komunalni inspektor
50 6811 857 Mišić Ivan 064/89-59-053   komunalni redar
50b 6811 857 Nikolić Dimitrije 064/89-59-068 dimitrije.nikolic@becej.rs pravnik u odeljenju za urbanizam, građevinarstvo,komunalne poslove i zaštitu životne sredine
14 6811 858 Kekić Dalibor 066/33-57-17 dalibor.kekic@becej.rs Član opštinskog veća zadužen za investicije i razvoj
14 6811 858 Obradović Boris 066/33-57-13 boris.obradovic@becej.rs Pomoćnik predsednika za odnose sa javnošću
14 6811 858 Đurčik Mikloš 066/33-57-10 miklos.gyurcsik@becej.rs Član opštinskog veća zadužen za regionalne i prekogranične saradnje
26 6811 859 Dabetić Milja   poslovi trezora
26 6811 859 Kovač Boris boris.kovac@becej.rs tehnički sekretar budžetskog inspektora, inspektora interne kontrole i poslove javnih nabavki
39 6811 860 Ferenc Edvin 064/89-59-016 ferenc.edvin@becej.rs personalni sekretar predsednika skupštine opštine, zamenika predsednika skupštine opštine i sekretara skupštine opšt
39b 6811 861 Momčilović Orsolya 064/89-59-047 orsolja.momcilovic@becej.rs Sekretar skupštine
34 6811 863 Jelenić Miomir 066/33-57-14   član opštinskog veća zadužen za sport, omladinu i turizam
15 6811 866 Popović Zoran 064/89-59-071 zoran.popovic@becej.rs poslovi za poljoprivredu
22 6811 866 Dimitrijević Sonja 064/89-59-009   knjigovodstvo mesnih zajednica
22 6811 866 Horvat Melinda 064/89-59-017 melinda.horvat@becej.rs poslovi budžeta I
22 6811 866 Milenko Milovanov 064/89-59-067 milenko.milovanov@becej.rs šef službe računovodstva
22 6811 866 Tobdžić Desa   knjigovodstvo direktnih korisnika
15 6811 868 Popović Nikola 064/89-59-039 nikola.popovic@becej.rs poslovi projektnog menadžmenta
15 6811 868 Vračarić Ljubomir 064/89-59-033 ljubomir.vracaric@becej.rs poslovi projektnog menadžmenta
50 6811 869 Ćuk Nebojša 064/89-59-064 komunalno-saobracaj@becej.rs inspektor za puteve, prevoz i telekomunikacije
50 6811 869 Hanji Tibor 064/89-59-066 tibor.hanji@becej.rs saobraćajni redar
50b 6811 870 Krunić Ljubica 064/89-59-027 komunalno-saobracaj@becej.rs šef odseka za komunalne poslove i saobraćaj
28 6811 872 Galik Laslo 69 11 720   operater na telefonskoj centrali
28 6811 872 Zlatić Miroslav 6911 720   domar
Portirnica 6811 888 Agbaba Božidar 064-89-59-011   obezbeđenje - čuvar
Portirnica 6811 888 Andrić Neven 064/89-59-011   obezbeđenje - čuvar
Portirnica 6811 888 Olujić Dušan 064/89-59-011   obezbeđenje - čuvar
7 6811 900 Jovanović Andrea   Uslužni centar - Informacije
7 6811 902 Tot Ildiko   Pisarnica
7 6811 903 Čiplić Miloš milos.ciplic@becej.rs Overa potpisa, prepisa rukopisa i izdavanja radnih knjižica
7 6811 904 Stanojev Leksa leksa.stanojev@becej.rs Radno mesto za vođenje biračkog spiska
7 6811 905 Sabo Endre endre.sabo@becej.rs poreski kontrolor
7 6811 906 Pešić Mirjana mirjana.pesic@becej.rs administrator i operater roditeljskog dodatka
7 6811 907 Lenart Aniko aniko.lenart@becej.rs likvidator naknade za porodilje
7 6811 908 Mađar Erika   šalterski službenik - urbanizam
7 6811 909 Sretenović Olivera   šalterski službenik - urbanizam
7 6811 910 Kopre Adriana   Poslovi blagajne u opštinskom uslužnom centru
7 6811 910 Slavnić Olgica   Poslovi blagajne u opštinskom uslužnom centru
35 6811 922 Predsednik Fax predsednik@becej.rs
51 6811 929 UGKPIZZS Fax