Opštinska uprava Bečej - Imenik zaposlenih i postavljenih lica

Naručivanje izvoda ( virtuelni matičar )

IZBORI 2014

On-line provera upisa u birački spisak

Pоsеtitе sајt kаncеlаriје zа lоkаlni еkоnоmski rаzvој

Invеstirајtе u Bеčејu - industriјskа zоnа -

Ozvučavanje ovog sajta realizovano je u saradnji sa preduzećem AlfaNum www.alfanum.co.rs a sredstva su obezbeđena od strane Registra nacionalnog Internet domena Srbije. RNIDS

MICS - UNICEF
28.11.2014
Odabir jezika

Call ceenter
Opštinska uprava opštine Bečej
21220, Bečej
Trg Oslobođenja 2
Tel.:+381 21 6811 888
Opštinski uslužni centar
Tel.:+381 21 6811 900
ISO-9001 certifikat
Informator o radu
LAM
Evidencija potrošnje i provera energetske efikasnosti
Svoje sugestije i komentare u vezi prezentacije možete slati na e-mail adresu webadmin@becej.rs

Telefonski brojevi opštinekanc.tel.PrezimeImedir. telMob. tele-mailOpis radnog mesta
Kurir -- Biga Aleksandar 064/8959013   dostavljač - kurir
Kurir -- Milinkov Dejan 064/89-59-052   dostavljač - kurir
L.P.A. -- Arbutina Jelica 6811 322 jelica.arbutina@becej.rs Inspektor kancelarijske kontrole
L.P.A. -- Hajdić Borivoj 68 11 312 064/89-59-069 borivoj.hajdic@becej.rs viši poreski izvršitelj
L.P.A. -- Pap Žužana 6811 351 064/89-59-036 zsuzsanna.papp@becej.rs poreski izvršitelj
L.P.A. -- Popov Đorđe 066/33-57-12 djordje.popov@becej.rs Inspektor kancelarijske kontrole
L.P.A. -- Sudčević Spomenka 064/89-59-059 spomenka.sudcevic@becej.rs prosvetni inspektor
L.P.A. -- Tobdžić Desanka 68 11 353 064/89-59-051 desanka.tobdzic@becej.rs Načelnik odeljenja za lokalnu poresku administraciju
L.P.A. -- Zavišić Predrag 6811 322 066/33-57-21 predrag.zavisic@becej.rs Poreski inspektor
L.P.A. -- Đekić Petar 6811 322 064/89-59-079 petar.djekic@becej.rs poreski kontrolor
MK Bačko Gradište -- Varga Tibor 806 032 064/89-59-071 tibor.varga@becej.rs Matičar
MK Bačko Petrovo Selo -- Sabo Piroška 803 032 064/89-59-070 piroska.sabo@becej.rs Matičar i zamenik matičara
MK Mileševo -- Hartman Vera 808 004 064/89-59-073 vera.hartman@becej.rs Matičar
MK Radičević -- Suzić Smilja 809 279 smilja.suzic@becej.rs Matičar
35a 6811 801 Tošić Dragan 066/33-57-18 dragan.tosic@becej.rs Pomoćnik predsednika za organizaciono - tehnička pitanja
32a 6811 803 Friš Laslo 066/33-57-22 laslo.fris@becej.rs Član opštinskog veća zadužen za ruralni razvoj i zaštitu životne sredine
32a 6811 803 Kiš Igor 064/89-59-078 igor.kis@becej.rs Savetnik predsednika za socijalna pitanja
32a 6811 803 Varnju Ilona 064/89-59-008 ilona.varnju@becej.rs Savetnik predsednika za publikacije lokalne samouprave i rad sa talentovanom decom
39a 6811 805 Knezi Peter 064/89-59-003   Predsednik skupštine
43 6811 806 Maldini Zagorka zagorka.maldini@becej.rs Sekretarica opštinskog javnog pravobranioca
43 6811 806 Živković Vesna 064/89-59-021 pravobranilac@becej.rs Opštinski javni pravobranilac
45 6811 807 Koš Ištvan 064/89-59-029 istvan.koos@becej.rs šef odseka za urbanizam i građevinarstvo
51a 6811 808 Perišić Tamara 064/89-59-024 tamara.perisic@becej.rs Načelnik odeljenja zajedničkih poslova
51a 6811 808 Roman Jaroslav 064/89-59-076 jaroslav.roman@becej.rs šef odseka za imovinsko-pravne poslove
51b 6811 809 Brankov Čerevicki Jelena 064/89-59-057 jelena.brankov.cerevicki@becej.rs šef odseka zajedničkih poslova
51b 6811 809 Kahrić Olgica 064/89-59-087 olgica.kahric@becej.rs poslovi iz oblasti radnih odnosa
27 6811 810 Grbić Čedomir   Poslovi kantine
48 6811 811 Doroslovački Srđan 064/89-59-022 srdjan.doroslovacki@becej.rs rukovodilac voznog parka i ekonom
48 6811 811 Varga F Jožef 064/89-59-072 vargafjozsef@becej.rs Šef odseka za poslove zaštite od elementarnih nepogoda i poslove centra za oaveštavanje i odbrambenih priprema
16 6811 812 Kakonji Doci Edit poljoprivreda@becej.rs poslovi za poljoprivredu
16 6811 812 Popović Zoran zoran.popovic@becej.rs poslovi za poljoprivredu
41 6811 813 Skakić Jelena jelena.skakic@becej.rs administrativno - pravni poslovi za predsednika opštine i opštinskog veća
35 6811 815 Čimburović Danijela 064/89-59-000 danijela.cimburovic@becej.rs Personalni sekratar predsednika opštine i pomoćnika predsednika
19 6811 816 Španović Helena 064/89-59-048 helena.spanovic@becej.rs Personalni sekretar zamenika predsednika
39 6811 817 Skupštinska Služba Fax skupstina@becej.rs
42 6811 818 Ivković Olivera 69 12 388   Veterinarski inspektor
42 6811 818 Nemčev Siniša 69 12 388   Sanitarni inspektor
51 6811 819 Marinković Dušanka dusanka.marinkovic@becej.rs tehnički sekretar odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove i zaštitu životne sredine
38 6811 820 Kovač Zoran 064/89-59-015 nacelnik@becej.rs Zamenik načelnika opštinske uprave
31 6811 821 Galgo Ferenci Andrea 064/89-59-050 andrea.galgo@becej.rs Član opštinskog veća zadužen za obrazovanje, kulturu i civilne organizacije
32 6811 822 Šaranović Agneš 69 14 682 064/89-59-041 agnes.saranovic@becej.rs tehnički sekretar skupštine opštine
3 6811 824 Bartuc Edit 064/89-59-012 edit.bartuc@becej.rs Radno mesto za vođenje biračkog spiska
3 6811 824 Bičkei Eržebet erzebet.bickei@becej.rs Pisarnica
3 6811 824 Ferenc Valerija 064/89-59-040 valerija.ferenc@becej.rs Pisarnica
13 6811 825 Plavšić Željko 066/33-57-23 zeljko.plavsic@becej.rs načelnik odeljenja za privredu i razvoj
47 6811 826 Stanković Stojan 064/89-59-042 stojan.stankovic@becej.rs građevinski inspektor
47 6811 826 Đukić Svetlana 064/89-59-063 svetlana.djukic@becej.rs građevinski inspektor
1 6811 827 Dejanović Ljiljana 064/89-59-002 ljiljana.dejanovic@becej.rs Načelnik odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti
20 6811 828 Galonjić Tatjana tatjana.galonjic@becej.rs pomoćno knjigovodstvo budžetskih fondova
20 6811 828 Horvat Angelina 064/89-59-034 angelina@becej.rs budžetski inspektor
20 6811 828 Šetalo Timea   knjigovodstvo indirektnog korisnika-ustanova kulture
21 6811 829 Čabi Eva 064/89-59-020 eva.csabi@becej.rs poslovi likvidature
25 6811 829 Brusnjai Ildiko 064/89-59-037 ildiko.brusnjai@becej.rs načelnik odeljenja za finansije
44 6811 831 Barši Đula 064/8959025   poslovi urbanizma i građevinarstva
44 6811 831 Grbić Milena milena.grbic@becej.rs stambeni poslovi
44 6811 831 Radonić Zoranka zoranka.radonic@becej.rs stambeni poslovi
46 6811 832 Božić Bojana bojana.bozic@becej.rs Šef odseka zaštite životne sredine i prostornog planiranja
46 6811 832 Bunjevački Sanja 064/89-59-062 sanja.bunjevacki@becej.rs inspektor zaštite životne sredine
19a 6811 833 Ivanišević Tamara   Zamenik predsednika opštine
19a 6811 833 Tomašević Nenad nenad.tomasevic@becej.rs Zamenik predsednika skupštine
33 6811 834 Dimitrov Dr Slobodan   Član opštinskog veća zadužen za zdravstvo i socijalnu zaštitu
33 6811 834 Kovačev Dragan 066/33-57-16 dragan.kovacev@becej.rs Član opštinskog veća zadužen za privredu i preduzetništvo
33 6811 834 Mišković dr. Anđelko 066/33-57-19 miskovic@becej.rs Član opštinskog veća zadužen za poljoprivredu i razvoj sela
17 6811 836 Kirsanov Danijela   tehničar za umnožavanje
17 6811 836 Stefanović Dejan 064/89-59-074   tehničar za umnožavanje
23 6811 838 Topić Jovana 064/89-59-080 jovana.topic@becej.rs Šef odseka za javne nabavke
4 6811 839 Deli Čaba 064/89-59-032 ombudsman@becej.rs Ombudsman
2 6811 840 Senti Marija 064/84-91-831 marija.senti@becej.rs Matičar i zamenik matičara
5 6811 841 Skakić David 064/89-59-075 david.skakic@becej.rs poslovi za ostvarivanje prava iz oblasti boračko- invalidske zaštite i društvene brige o deci
30 6811 842 Ačai Ištvan 064/8959006 istvan.acai@becej.rs Član opštinskog veća zadužen za mesne zajednice, verske zajednice i međunacionalne odnose
40 6811 843 Gložanski Ksenija 69 12 181 064/8959077 ksenija.popov@becej.rs sekretar službe za skupštinske poslove
40 6811 843 Kovačev Dubravka 69 12 181 064/89-59-035 dubravka.kovacev@becej.rs sekretar službe predsednika opštine i opštinskog veća
11 6811 844 Korovljev Marija 064/89-59-086 kancelarija23@stcable.net poslovi preduzetništva
36 6811 845 Ćеlić Мihајlо 064/89-59-010 mihajlo.celic@becej.rs Pomoćnik predsednika za finansije i privredu
37 6811 846 Vuletić Svetlana 066/33-57-11 svetlana.vuletic@becej.rs Član opštinskog veća zadužen za područje uprava i propisi
8a 6811 847 Bursać Milorad 69 15 447 064/89-59-085 milorad.bursac@becej.rs rukovodilac centra za obaveštavanje i za poslove odbrambenih priprema
Portirnica 6811 848 Perušin Zdravko 064/89-59-031   rukovodilac grupe obezbeđenja, održavanja i dostavljanja
12 6811 849 Basarić Monika   poslovi za ostvarivanje prava iz oblasti dečijeg dodatka
12 6811 849 Kovačević Miroslava 064/89-59-019 miroslava.kovacevic@becej.rs poslovi za ostvarivanje prava iz oblasti dečijeg dodatka
12 6811 849 Kupčo Katalin kati.kupco@becej.rs likvidator boračko- invalidske zaštite i operater dečijeg dodatka
12 6811 849 Mašić Ostojić Miomira 064/89-59-061 miomira.masic.ostojic@becej.rs poslovi za ostvarivanje prava iz oblasti dečijeg dodatka
24 6811 850 Maletin Snežana 69 11 638 064/89-59-005 snezana.maletin@becej.rs gotovinsko poslovanje - blagajnik
24 6811 850 Tot Đorđe 69 11 638 064/89-59-058 djordje.tot@becej.rs gotovinsko poslovanje - blagajnik
9 6811 853 Šagi Marija 064/89-59-055 sagi.maria@becej.rs Pružanje besplatnih pravnih saveta
18 6811 854 Stojanović Radovan 69 14 733 064/89-59-056 radovan.stojanovic@becej.rs šef odseka za informatiku
18 6811 854 Teleki Atila 69 14 733 064/89-59-001 attila@becej.rs Programer
40a 6811 856 Doroslovački Nada nada.doroslovacki@becej.rs Daktilograf
50 6811 857 Bunjevački Aleksandar 064/89-59-028 aleksandar.bunjevacki@becej.rs komunalni redar
50 6811 857 Dunđerski Zoran 064/89-59-065 zoran.dundjerski@becej.rs komunalni redar
50 6811 857 Ilčešin Dragan 064/89-59-026 komunalno-saobracaj@becej.rs komunalni inspektor
50 6811 857 Mišić Ivan 064/89-59-053 ivan.misic@becej.rs komunalni redar
50b 6811 857 Nikolić Dimitrije 064/89-59-068 dimitrije.nikolic@becej.rs pravnik u odeljenju za urbanizam, građevinarstvo,komunalne poslove i zaštitu životne sredine
14 6811 858 Kekić Dalibor 066/33-57-17 dalibor.kekic@becej.rs Član opštinskog veća zadužen za investicije i razvoj
14 6811 858 Malešev Slobodan 066/33-57-13 slobodan.malesev@becej.rs Pomoćnik predsednika za odnose sa javnošću
26 6811 859 Dabetić Milja milja.dabetic@becej.rs poslovi trezora
26 6811 859 Kovač Boris boris.kovac@becej.rs tehnički sekretar budžetskog inspektora, inspektora interne kontrole i poslove javnih nabavki
39 6811 860 Dostan Lenke 064/89-59-060 lenke.dostan@becej.rs prevodilac za mađarski jezik
39 6811 860 Erdeg Monika monika.erdeg@becej.rs prevodilac za mađarski jezik
39 6811 860 Ferenc Edvin 064/89-59-016 ferenc.edvin@becej.rs personalni sekretar predsednika skupštine opštine, zamenika predsednika skupštine opštine i sekretara skupštine opšt
39b 6811 861 Momčilović Orsolya 064/89-59-047 orsolja.momcilovic@becej.rs Sekretar skupštine
34 6811 863 Jelenić Miomir 066/33-57-14   član opštinskog veća zadužen za sport, omladinu i turizam
22 6811 866 Dimitrijević Sonja 064/89-59-009 sonja.dimitrijevic@becej.rs knjigovodstvo mesnih zajednica
22 6811 866 Horvat Melinda 064/89-59-017 melinda.horvat@becej.rs poslovi budžeta I
22 6811 866 Milenko Milovanov 064/89-59-067 milenko.milovanov@becej.rs šef službe računovodstva
22 6811 866 Tobdžić Desa desa.tobdzic@becej.rs knjigovodstvo direktnih korisnika
15 6811 868 Popović Nikola 064/89-59-039 nikola.popovic@becej.rs poslovi projektnog menadžmenta
15 6811 868 Radovanov Snežana 064/8959046 snezana.radovanov@becej.rs tehnički sekretar odeljenja za privredu
15 6811 868 Vračarić Ljubomir 064/89-59-033 ljubomir.vracaric@becej.rs poslovi projektnog menadžmenta
50 6811 869 Ćuk Nebojša 064/89-59-064 komunalno-saobracaj@becej.rs inspektor za puteve, prevoz i telekomunikacije
50 6811 869 Hanji Tibor 064/89-59-066 tibor.hanji@becej.rs saobraćajni redar
50b 6811 870 Krunić Ljubica 064/89-59-027 komunalno-saobracaj@becej.rs šef odseka za komunalne poslove i saobraćaj
28 6811 872 Galik Laslo 69 11 720   operater na telefonskoj centrali
28 6811 872 Zlatić Miroslav 6911 720   domar
Portirnica 6811 888 Agbaba Božidar 064-89-59-011   obezbeđenje - čuvar
Portirnica 6811 888 Andrić Neven 064/89-59-011   obezbeđenje - čuvar
Portirnica 6811 888 Olujić Dušan 064/89-59-011   obezbeđenje - čuvar
7 6811 900 Jovanović Andrea andrea.jovanovic@becej.rs Uslužni centar - Informacije
7 6811 902 Tot Ildiko ildiko.tot@becej.rs Pisarnica
7 6811 903 Čiplić Miloš milos.ciplic@becej.rs Overa potpisa, prepisa rukopisa i izdavanja radnih knjižica
7 6811 904 Stanojev Leksa leksa.stanojev@becej.rs Radno mesto za vođenje biračkog spiska
7 6811 905 Sabo Endre endre.sabo@becej.rs poreski kontrolor
7 6811 906 Pešić Mirjana mirjana.pesic@becej.rs administrator i operater roditeljskog dodatka
7 6811 907 Lenart Aniko aniko.lenart@becej.rs likvidator naknade za porodilje
7 6811 908 Mađar Erika erika.magyar@becej.rs šalterski službenik - urbanizam
7 6811 909 Sretenović Olivera olivera.sretenovic@becej.rs šalterski službenik - urbanizam
7 6811 910 Kopre Adriana   Poslovi blagajne u opštinskom uslužnom centru
7 6811 910 Slavnić Olgica   Poslovi blagajne u opštinskom uslužnom centru
35 6811 922 Predsednik Fax predsednik@becej.rs
51 6811 929 UGKPIZZS Fax