anketa

1. Да ли вас је у последњих годину дана посетила инспекција?
2. Колико често инспекције контролишу Вас /ваш рад?
3. Колико у просеку траје инспекцијска контрола на лицу места?
4. Да ли инспектори стручно обављају свој посао?
5. Да ли су инспектори пристојни у опхођењу са Вама?
6. Да ли вас инспекције ефикасно штите од нелојалне конкуренције?
7. Да ли инспекције пружају информације, обавештења, савете и стручну подршку како би се правовремено ускладили са прописима?
8. Да ли рад инспекцијских служби има превентивни карактер?
9. Да ли сте били суочени са ситуацијом у којој инспектор на посредан или непосредан начин тражи поклон, новац и сл., што би се могло окарактерисати као мито?
10. Сматрате ли да се инспектори увек придржавају закона и овлашћења?
11. Да ли вас је инспекција обавестила о предстојећем надзору?
12. Да ли су инспектори имали налог о надзору који вам је био предочен?
13. Да ли су у току надзора инспектори користили контолне листе?
14. Да ли су, по Вашем мишљењу, контролне листе које користи инспекција корисне?
15. Да ли сте (најмање једном) извршили самоконтролу (самопроверу) усклађености вашег пословања користећи доступне контролне листе?
16. Уколико је одговор на претходно питање ДА, да ли сматрате да вам је ова врста самопровере помогла?