Author Archives for Boris

É R T E S Í T É S T a benyújtott kérelemről Az akkumulációs állomás objektumának kibővtése PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről, Gyáripar utca 1., az Óbecsei KK 23750/1-es számú kataszteri parcellája, Óbecse község területén

január 13, 2022 12:13 du. Published by Comments Off on É R T E S Í T É S T a benyújtott kérelemről Az akkumulációs állomás objektumának kibővtése PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről, Gyáripar utca 1., az Óbecsei KK 23750/1-es számú kataszteri parcellája, Óbecse község területén

É R T E S Í T É S T


JELENTÉSI ŰRLAPOK CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA

december 16, 2021 12:09 du. Published by Comments Off on JELENTÉSI ŰRLAPOK CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Az űrlapok, amelyeket a nem kormányzati szervezetek számára kiírt nyilvános pályázaton elnyert eszközök felhasználásáról szóló jelentés során kell használni: 9.... View Article


KÖZVITA ÓBECSE A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSEIRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT TERVEZETÉRŐL

december 7, 2021 10:41 de. Published by Comments Off on KÖZVITA ÓBECSE A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSEIRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT TERVEZETÉRŐL

KÖZVITA ÓBECSE A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSEIRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT TERVEZETÉRŐL   Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Településrendezési,... View Article


É R T E S Í T É S T a péterrévei KK 9939/2-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NS 28, NSU 28, NSL 28 és NSO 28 PÉTERRÉVE bázisállomás PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatástanulmánya jóváhagyásáról

november 29, 2021 12:04 du. Published by Comments Off on É R T E S Í T É S T a péterrévei KK 9939/2-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NS 28, NSU 28, NSL 28 és NSO 28 PÉTERRÉVE bázisállomás PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatástanulmánya jóváhagyásáról

  A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 25. szakasza alapján, kapcsolatban a 29.... View Article


HIRDETÉST ELSŐ KÖRRE ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÉPÍTKEZÉSI CÉLOKRA ELŐLÁTOTT FÖLDTERÜLET BÉRBEADÁSÁRÓL MEZŐGAZDASÁGI CÉLOKRA A RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLATBA VÉTELIG ÁRVERÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

november 29, 2021 11:33 de. Published by Comments Off on HIRDETÉST ELSŐ KÖRRE ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÉPÍTKEZÉSI CÉLOKRA ELŐLÁTOTT FÖLDTERÜLET BÉRBEADÁSÁRÓL MEZŐGAZDASÁGI CÉLOKRA A RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLATBA VÉTELIG ÁRVERÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

HIRDETÉST


К О Н К У Р С за доделу стипендија студентима академске 2021/2022. године

november 23, 2021 9:31 de. Published by Comments Off on К О Н К У Р С за доделу стипендија студентима академске 2021/2022. године

На основу члана 9. Одлуке о стипендирању студената са пребивалиштем на територији општине Бечеј (Сл. лист Општине Бечеј број 15/2021),... View Article


Óbecse község Területrendezési terve módosítása és kiegészítésére vonatkozó tervezet r ö v i d í t e t t e l j á r á s b a n t ö r t é n ő K Ö Z S Z E M L É R E B O C S Á T Á S Á T

július 6, 2021 11:19 de. Published by Leave your thoughts

Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Épitésügyi, Közművesitési, Közlekedési és Felügyelőségi Osztálya   A tervezési és épitésügyi törvény (SzK Hivatalos Közlönye... View Article


A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT, AMELY AZ ÓBECSEI KK 7899/3-AS KATASZTERI PARCELLÁJÁN TERVEZETT TALAJMENTI RAKTÁR ÉS TEHERAUTÓ PARKOLÓ KIÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES LOKÁCIÓ TELEPÜLÉSRENDEDÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYUL

július 6, 2021 11:17 de. Published by Leave your thoughts

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Építészeti, Közművesítési, Vagyonjogi, Közlekedési és Felügyelőségi Osztály Ikt.szám: IV 05... View Article


A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT, AMELY AZ ÓBECSEI KK 7917-ES KATASZTERI PARCELLÁJÁN TERVEZETT AUTÓMOSÓ KIÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES LOKÁCIÓ TELEPÜLÉSRENDEDÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYUL

július 6, 2021 11:15 de. Published by Leave your thoughts

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Építészeti, Közművesítési, Vagyonjogi, Közlekedési és Felügyelőségi Osztály Ikt.szám: IV 05... View Article


A TISZAMENTE-ÓBECSE KFT., beterjesztette a kérelmet a veszélytelen hulladék tárolásához és kezeléséhez szükséges integrált engedély kiadásának módosíására és kiegészítésére, Óbecsén

június 28, 2021 10:52 de. Published by Leave your thoughts

Értesítés az integrált engedély módosításának és kiegészítésének kérvényezéséről a veszélytelen hulladék tárolásához és kezeléséhez   A hulladékkezelésről szóló törvény (Szerb... View Article