Author Archives for Boris

Óbecse község Területrendezési terve módosítása és kiegészítésére vonatkozó tervezet r ö v i d í t e t t e l j á r á s b a n t ö r t é n ő K Ö Z S Z E M L É R E B O C S Á T Á S Á T

július 6, 2021 11:19 de. Published by Leave your thoughts

Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Épitésügyi, Közművesitési, Közlekedési és Felügyelőségi Osztálya   A tervezési és épitésügyi törvény (SzK Hivatalos Közlönye... View Article


A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT, AMELY AZ ÓBECSEI KK 7899/3-AS KATASZTERI PARCELLÁJÁN TERVEZETT TALAJMENTI RAKTÁR ÉS TEHERAUTÓ PARKOLÓ KIÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES LOKÁCIÓ TELEPÜLÉSRENDEDÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYUL

július 6, 2021 11:17 de. Published by Leave your thoughts

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Építészeti, Közművesítési, Vagyonjogi, Közlekedési és Felügyelőségi Osztály Ikt.szám: IV 05... View Article


A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT, AMELY AZ ÓBECSEI KK 7917-ES KATASZTERI PARCELLÁJÁN TERVEZETT AUTÓMOSÓ KIÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES LOKÁCIÓ TELEPÜLÉSRENDEDÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYUL

július 6, 2021 11:15 de. Published by Leave your thoughts

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Építészeti, Közművesítési, Vagyonjogi, Közlekedési és Felügyelőségi Osztály Ikt.szám: IV 05... View Article


A TISZAMENTE-ÓBECSE KFT., beterjesztette a kérelmet a veszélytelen hulladék tárolásához és kezeléséhez szükséges integrált engedély kiadásának módosíására és kiegészítésére, Óbecsén

június 28, 2021 10:52 de. Published by Leave your thoughts

Értesítés az integrált engedély módosításának és kiegészítésének kérvényezéséről a veszélytelen hulladék tárolásához és kezeléséhez   A hulladékkezelésről szóló törvény (Szerb... View Article