Author Archives for Attila

KÖZVITA AZ IDEGENFORGALMI ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATTERVEZETRŐL

november 8, 2021 9:04 de. Published by Comments Off on KÖZVITA AZ IDEGENFORGALMI ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATTERVEZETRŐL

KÖZVITA AZ IDEGENFORGALMI ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATTERVEZETRŐL Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztálya... View Article


Óbecse község részletes szabályozási terve módosítására és kiegészítésére vonatkozó tervezet r ö v i d í t e t t e l j á r á s b a n t ö r t é n ő K Ö Z S Z E M L É R E B O C S Á T Á S A

november 6, 2021 12:51 du. Published by Comments Off on Óbecse község részletes szabályozási terve módosítására és kiegészítésére vonatkozó tervezet r ö v i d í t e t t e l j á r á s b a n t ö r t é n ő K Ö Z S Z E M L É R E B O C S Á T Á S A

Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Épitésügyi, Közművesitési, Közlekedési és Felügyelőségi Osztálya A tervezési és épitési törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 72/09.,... View Article


É R T E S Í T É S T a benyújtott kérelemről a péterrévei KK 9939/2-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NS 28, NSU 28, NSL 28 és NSO 28 PÉTERRÉVE bázisállomás PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány kidolgozásának szükségessége eldöntéséről

október 29, 2021 11:19 de. Published by Comments Off on É R T E S Í T É S T a benyújtott kérelemről a péterrévei KK 9939/2-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NS 28, NSU 28, NSL 28 és NSO 28 PÉTERRÉVE bázisállomás PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány kidolgozásának szükségessége eldöntéséről

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 20. szakaszának 1. bekezdése alapján, kapcsolatban a... View Article


ÉRTESÍTÉST a Termelőcsarnok Fsz+0/Fsz+galéria kísérőtartalmakkal – II. ütem – színezési technológia bevezetése PROJEKTUM környezeti hatástanulmányának jóváhagyására benyújtott kérelemről

október 22, 2021 8:06 du. Published by Comments Off on ÉRTESÍTÉST a Termelőcsarnok Fsz+0/Fsz+galéria kísérőtartalmakkal – II. ütem – színezési technológia bevezetése PROJEKTUM környezeti hatástanulmányának jóváhagyására benyújtott kérelemről

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 20. szakaszának 1. bekezdése alapján, kapcsolatban a... View Article


ÉRTESÍTÉST a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a bácsföldvári KK 418-as és 419-es számú kataszteri parcellára vonatkozó Bácsföldvári szennyvíztisztító üzem PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt

október 22, 2021 8:05 du. Published by Comments Off on ÉRTESÍTÉST a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a bácsföldvári KK 418-as és 419-es számú kataszteri parcellára vonatkozó Bácsföldvári szennyvíztisztító üzem PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb... View Article


ÉRTESÍTÉST a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a péterrévei KK 2633-as számú kataszteri parcellára vonatkozó Péterrévei szennyvíztisztító üzem PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt

október 22, 2021 8:04 du. Published by Comments Off on ÉRTESÍTÉST a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a péterrévei KK 2633-as számú kataszteri parcellára vonatkozó Péterrévei szennyvíztisztító üzem PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb... View Article


ÉRTESÍTÉST a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni az óbecsei KK 25078/1-es számú kataszteri parcellára vonatkozó Óbecsei szennyvíztisztító üzem rekonstruálása és kibővítése PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt

október 22, 2021 8:00 du. Published by Comments Off on ÉRTESÍTÉST a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni az óbecsei KK 25078/1-es számú kataszteri parcellára vonatkozó Óbecsei szennyvíztisztító üzem rekonstruálása és kibővítése PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb... View Article


a NSU 283, NSL 283 és NSO 283 ÓBECSE – ÉSZAK mobiltelefonos bázisállomás projektum környezeti hatástanulmányához való hozzájárulás megadásáról szóló É R T E S Í T É S

október 15, 2021 9:31 de. Published by Comments Off on a NSU 283, NSL 283 és NSO 283 ÓBECSE – ÉSZAK mobiltelefonos bázisállomás projektum környezeti hatástanulmányához való hozzájárulás megadásáról szóló É R T E S Í T É S

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (“Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 135/04. és 36/09.) 25. szakasza alapján, ezen törvény 29. szakaszának... View Article


É R T E S Í T É S a benyújtott kérelemről Bácsföldvár település szennyvíztisztító létesítményének rekonstrukciója és kibővítése PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről 418 és 419-es számú kataszteri parcella, Bácsföldvár kk

október 8, 2021 10:18 de. Published by Comments Off on É R T E S Í T É S a benyújtott kérelemről Bácsföldvár település szennyvíztisztító létesítményének rekonstrukciója és kibővítése PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről 418 és 419-es számú kataszteri parcella, Bácsföldvár kk

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala... View Article


É R T E S Í T É S a benyújtott kérelemről Péterréve település szennyvíztisztító létesítményének rekonstrukciója és kibővítése PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről 2633-as számú kataszteri parcella, Péterréve kk

október 8, 2021 10:16 de. Published by Comments Off on É R T E S Í T É S a benyújtott kérelemről Péterréve település szennyvíztisztító létesítményének rekonstrukciója és kibővítése PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről 2633-as számú kataszteri parcella, Péterréve kk

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala... View Article


É R T E S Í T É S a benyújtott kérelemről Óbecse település szennyvíztisztító létesítményének rekonstrukciója és kibővítése PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről 25078/1-es számú kataszteri parcella, Óbecse kk

október 8, 2021 10:15 de. Published by Comments Off on É R T E S Í T É S a benyújtott kérelemről Óbecse település szennyvíztisztító létesítményének rekonstrukciója és kibővítése PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről 25078/1-es számú kataszteri parcella, Óbecse kk

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala... View Article


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја Пројекта  „Базна станица мобилне телефоније  НСУ 283, НСЛ 283  НСО283  БЕЧЕЈ-СЕВЕР“ на животну средину  кат.парц.бр.  20211 КО Бечеј ул.Петровоселски пут бр. 143 Бечеј

szeptember 15, 2021 8:03 de. Published by Comments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја Пројекта  „Базна станица мобилне телефоније  НСУ 283, НСЛ 283  НСО283  БЕЧЕЈ-СЕВЕР“ на животну средину  кат.парц.бр.  20211 КО Бечеј ул.Петровоселски пут бр. 143 Бечеј

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој  и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу... View Article


Óbecse Község köztulajdonában lévő ingatlan elidegenítésére vonatkozó írásbeli ajánlatok összegyűjtésére irányuló eljárás lebonyolításáról szóló H I R D E T É S

szeptember 9, 2021 7:00 de. Published by Comments Off on Óbecse Község köztulajdonában lévő ingatlan elidegenítésére vonatkozó írásbeli ajánlatok összegyűjtésére irányuló eljárás lebonyolításáról szóló H I R D E T É S

Az Ingatlanok közvetlen alku útján történő megszerzéséről és elidegenítéséről, a köztulajdonban álló dolgok bérbeadásáról, illetve egyéb vagyoni jogok megszerzéséről és... View Article


Óbecse Község köztulajdonában lévő építési földterület elidegenítésére vonatkozó ajánlatok összegyűjtéséről szóló H I R D E T É S

szeptember 8, 2021 2:47 du. Published by Comments Off on Óbecse Község köztulajdonában lévő építési földterület elidegenítésére vonatkozó ajánlatok összegyűjtéséről szóló H I R D E T É S

A Tervezésről és kiépítésről szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,... View Article


ÉRTESÍTÉST a jóváhagyási kérelem elutasításáról a Termelő csarnok FSZ+A/FSZ+galéria kísérő tartalmakkal – II. fázis – színező technológia bevezetése projektum környezetre gyakorolt hatásfelmérése kapcsán

szeptember 3, 2021 9:34 de. Published by Comments Off on ÉRTESÍTÉST a jóváhagyási kérelem elutasításáról a Termelő csarnok FSZ+A/FSZ+galéria kísérő tartalmakkal – II. fázis – színező technológia bevezetése projektum környezetre gyakorolt hatásfelmérése kapcsán

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb... View Article


ÉRTESÍTÉS a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy  szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a péterrévei KK 9939/2-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NS 28, NSU 28, NSL 28 és NSO 28 PÉTERRÉVE bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapotának környezetre gyakorolt hatása miatt

augusztus 30, 2021 8:06 de. Published by Leave your thoughts

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb... View Article


ÉRTESÍTÉST a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a radičevići KK 126/2-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NS 110, NSU 110 és NSO 110 RADIČEVIĆ bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapotának környezetre gyakorolt hatása miatt

augusztus 30, 2021 8:03 de. Published by Leave your thoughts

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb... View Article


ÉRTESÍTÉS a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni az óbecsei KK 20211-es számú kataszteri parcellára vonatkozó, péterrévei út 143, NSU 283, NSL 282 és NSO 283 ÓBECSE – ÉSZAK bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapotának környezetre gyakorolt hatása miatt

augusztus 30, 2021 7:41 de. Published by Leave your thoughts

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb... View Article


É R T E S Í T É S a benyújtott kérelemről a péterrévei KK 9939/2-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NS 28, NSU 28, NSL 28 és NSO 28 PÉTERRÉVE bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapota környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről

augusztus 6, 2021 8:59 de. Published by Leave your thoughts

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala... View Article


É R T E S Í T É S a benyújtott kérelemről az óbecsei KK 20211-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NSU 283, NSL 283 és NSO 283 ÓBECSE – ÉSZAK bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapota környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről

augusztus 6, 2021 8:58 de. Published by Leave your thoughts

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala... View Article


É R T E S Í T É S a benyújtott kérelemről a radičevići KK 126/2-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NS 110, NSU 110 és NSO 110 RADIČEVIĆ bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapota környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről

augusztus 6, 2021 8:53 de. Published by Leave your thoughts

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala... View Article