Author Archives for Attila

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја Пројекта  „Базна станица мобилне телефоније  НСУ 283, НСЛ 283  НСО283  БЕЧЕЈ-СЕВЕР“ на животну средину  кат.парц.бр.  20211 КО Бечеј ул.Петровоселски пут бр. 143 Бечеј

szeptember 15, 2021 8:03 de. Published by Comments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја Пројекта  „Базна станица мобилне телефоније  НСУ 283, НСЛ 283  НСО283  БЕЧЕЈ-СЕВЕР“ на животну средину  кат.парц.бр.  20211 КО Бечеј ул.Петровоселски пут бр. 143 Бечеј

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој  и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу... View Article


Óbecse Község köztulajdonában lévő ingatlan elidegenítésére vonatkozó írásbeli ajánlatok összegyűjtésére irányuló eljárás lebonyolításáról szóló H I R D E T É S

szeptember 9, 2021 7:00 de. Published by Comments Off on Óbecse Község köztulajdonában lévő ingatlan elidegenítésére vonatkozó írásbeli ajánlatok összegyűjtésére irányuló eljárás lebonyolításáról szóló H I R D E T É S

Az Ingatlanok közvetlen alku útján történő megszerzéséről és elidegenítéséről, a köztulajdonban álló dolgok bérbeadásáról, illetve egyéb vagyoni jogok megszerzéséről és... View Article


Óbecse Község köztulajdonában lévő építési földterület elidegenítésére vonatkozó ajánlatok összegyűjtéséről szóló H I R D E T É S

szeptember 8, 2021 2:47 du. Published by Comments Off on Óbecse Község köztulajdonában lévő építési földterület elidegenítésére vonatkozó ajánlatok összegyűjtéséről szóló H I R D E T É S

A Tervezésről és kiépítésről szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,... View Article


ÉRTESÍTÉST a jóváhagyási kérelem elutasításáról a Termelő csarnok FSZ+A/FSZ+galéria kísérő tartalmakkal – II. fázis – színező technológia bevezetése projektum környezetre gyakorolt hatásfelmérése kapcsán

szeptember 3, 2021 9:34 de. Published by Comments Off on ÉRTESÍTÉST a jóváhagyási kérelem elutasításáról a Termelő csarnok FSZ+A/FSZ+galéria kísérő tartalmakkal – II. fázis – színező technológia bevezetése projektum környezetre gyakorolt hatásfelmérése kapcsán

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb... View Article


ÉRTESÍTÉS a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy  szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a péterrévei KK 9939/2-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NS 28, NSU 28, NSL 28 és NSO 28 PÉTERRÉVE bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapotának környezetre gyakorolt hatása miatt

augusztus 30, 2021 8:06 de. Published by Leave your thoughts

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb... View Article


ÉRTESÍTÉST a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a radičevići KK 126/2-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NS 110, NSU 110 és NSO 110 RADIČEVIĆ bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapotának környezetre gyakorolt hatása miatt

augusztus 30, 2021 8:03 de. Published by Leave your thoughts

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb... View Article


ÉRTESÍTÉS a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni az óbecsei KK 20211-es számú kataszteri parcellára vonatkozó, péterrévei út 143, NSU 283, NSL 282 és NSO 283 ÓBECSE – ÉSZAK bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapotának környezetre gyakorolt hatása miatt

augusztus 30, 2021 7:41 de. Published by Leave your thoughts

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb... View Article


É R T E S Í T É S a benyújtott kérelemről a péterrévei KK 9939/2-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NS 28, NSU 28, NSL 28 és NSO 28 PÉTERRÉVE bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapota környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről

augusztus 6, 2021 8:59 de. Published by Leave your thoughts

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala... View Article


É R T E S Í T É S a benyújtott kérelemről az óbecsei KK 20211-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NSU 283, NSL 283 és NSO 283 ÓBECSE – ÉSZAK bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapota környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről

augusztus 6, 2021 8:58 de. Published by Leave your thoughts

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala... View Article


É R T E S Í T É S a benyújtott kérelemről a radičevići KK 126/2-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NS 110, NSU 110 és NSO 110 RADIČEVIĆ bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapota környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről

augusztus 6, 2021 8:53 de. Published by Leave your thoughts

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala... View Article


ÉRTESÍTÉS a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni A párosujjú és páratlanujjú patások vágóhídja és felbontóüzeme objektum PROJEKTUM meglévő állapotának környezetre gyakorolt hatása miatt

május 19, 2021 12:11 du. Published by Leave your thoughts

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb... View Article


É R T E S Í T É S a benyújtott kérelemről a meglévő állapot környezetre gyakorolt hatásának felmérése szükségességének eldöntésére A párosujjú és páratlanujjú patások vágóhídja és felbontóüzeme objektum PROJEKTUM kapcsán, az óbecsei KK 4296/1-es parcellája

április 15, 2021 7:26 de. Published by Leave your thoughts

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04.  és 36/09. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala... View Article


ÉRTESÍTÉS a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a 17066-os KK óbecsei kataszteri parcellára vonatkozó NS 109., NSU 109, NSO 109. PECESOR bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapotának környezetre gyakorolt hatása miatt

március 8, 2021 9:44 de. Published by Leave your thoughts

  Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény... View Article


NYILVÁNOS PÁLYÁZAT A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PROGRAMJAINAK ÓBECSE KÖZSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL VALÓ PÉNZELÉSÉRE A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ÉS A TÖRTÉNELMI VÍVMÁNYOK ÁPOLÁSA ÉS KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE TERÜLETÉN

február 19, 2021 1:27 du. Published by Leave your thoughts

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse község Óbecse község költségvetési eszközeinek a nem kormányzati szervezetek számára történő odaítélési eljárását lefolytató... View Article


É R T E S Í T É S a benyújtott kérelemről a 17066-os KK óbecsei kataszteri parcellára vonatkozó NS 109., NSU 109, NSO 109. PECESOR bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapota környezetre gyakorolt hatása miatt  a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről

február 5, 2021 9:05 de. Published by Leave your thoughts

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala... View Article