Author Archives for Attila

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PROGRAMJAINAK ÓBECSE KÖZSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL VALÓ PÉNZELÉSÉRE A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ÉS A TÖRTÉNELMI VÍVMÁNYOK ÁPOLÁSA ÉS KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE TERÜLETÉN

február 19, 2021 1:27 du. Published by Leave your thoughts

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse község Óbecse község költségvetési eszközeinek a nem kormányzati szervezetek számára történő odaítélési eljárását lefolytató... View Article


É R T E S Í T É S a benyújtott kérelemről a 17066-os KK óbecsei kataszteri parcellára vonatkozó NS 109., NSU 109, NSO 109. PECESOR bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapota környezetre gyakorolt hatása miatt  a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről

február 5, 2021 9:05 de. Published by Leave your thoughts

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala... View Article


É R T E S Í T É S a Texturált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC ( P+0, P+1 és P+2 ) 1 –es Fázis és a texturált szójprotein koncentrátum készítő melléküzem TSPC ( P+0 és P+1 ) 2- tes Fázisú PROJEKUM környezeti hatástanulmányának jóváhagyásra benyujtott kérelméről

október 30, 2020 12:02 du. Published by Leave your thoughts

A környezeti  ártalmak felmérésérő l szóló Törvény ( SZK Hivatalos közlönye 135/04. és 36/09. Számok ) 25. Szakasza, kpcsolatban a... View Article


Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztálya ÉRTESÍTI A NYILVÁNOSSÁGOT A SZTUR GRANPLAST beterjesztette a kérelmet a veszélytelen hulladék tárolásához és kezeléséhez szükséges engedély kiadására, az óbecsei Botra lokáción

október 15, 2020 11:06 de. Published by Leave your thoughts

Értesítés az engedély kérvényezéséről a veszélytelen hulladék tárolásához és kezeléséhez A hulladékkezelésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/09., 88/10.,... View Article


ÉRTESÍTÉS a 23750/1-es KK óbecsei kataszteri parcellára vonatkozó Textúrált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC (P+0, P+1, P+2) I. f ázis és a textúrált szójaprotein koncentrátum készítő melléküzem TSPC (P+0, P+1) II. fázis PROJEKTUM környezeti hatástanulmányának jóváhagyására benyújtott kérelemről

október 5, 2020 12:51 du. Published by Leave your thoughts

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04.  és 36/09. számok) 20. szakaszának 1. bekezdése alapján, kapcsolatban a... View Article


É R T E S Í T É S a határozatról, amely meghatározta a 23750/1-es KK óbecsei kataszteri parcellára vonatkozó Textúrált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC (P+0, P+1, P+2) I. f ázis és a textúrált szójaprotein koncentrátum készítő melléküzem TSPC (P+0, P+1) II. fázis PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatástanulmánya terjedelmét és tartalmát

szeptember 23, 2020 6:39 de. Published by Leave your thoughts

Határozat a Textúrált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC (P+0, P+1, P+2) I. f ázis és a textúrált szójaprotein koncentrátum készítő... View Article


É R T E S Í T É S T a benyújtott kérelemről a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére a 23750/1-es KK óbecsei kataszteri parcellára vonatkozó Textúrált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC (P+0, P+1, P+2) I. f ázis és a textúrált szójaprotein koncentrátum készítő melléküzem TSPC (P+0, P+1) II. fázis PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt

szeptember 3, 2020 8:09 de. Published by Leave your thoughts

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04.  és 36/09. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala... View Article


parlagfűirtás

július 15, 2020 10:27 de. Published by Leave your thoughts

Értesítjük Óbecse község polgárait, hogy a tulajdonukban lévő, vagy az általuk használt területeken saját maguk kötelesek a parlagfüvet irtani. A... View Article


ÉRTESÍTÉS a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy a fennálló állapot értékelésével kapcsolatban nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni az -Égető-kályha állati eredetű melléktermékek égetésére 50kg/h kapacitásig-  Projektum  környezetre gyakorolt hatása miatt

március 30, 2020 9:56 de. Published by Leave your thoughts

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb... View Article