ВЕСТИ

A projektumhordozó az óbecsei AGRO-PROMET D.O.O., Dositej utca 8. Óbecse, beterjesztette a kérelmet a környezeti hatástanulmány kidolgozásának szükségességéről való döntéshozatalra a Gabonasiló Q= 2x 4140m³ és melléképületek hozzáépítése projektum kapcsán Péterrévén, Topolyai út szám nélküli címen

ВЕСТИ

É R T E S Í T az arra vonatkozó határozat meghozataláról, hogy nincs szükség a borjak számára előlátott fedett istálló-karám projektum környezeti határtanulmányának kidolgozására

ВЕСТИ

Носилац пројекта „АГРО-ПРОМЕТ“ Д.О.О. из Бечеја улица Доситејева бр.8 Бечеј, поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „Доградња силоса за житарице Q= 2x 4140m³ са пратећим објектима“ на животну средину у Бачком Петровом Селу, улица Тополски пут бб

ВЕСТИ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна израда студије о процени утицаја Пројекта „Стаја-надстрешница за телад ” на животну средину у Бечеју

ВЕСТИ

Izrada projektno tekničke dokumentacije za izradu vodovodne i kanalizacione mreže otpadnih voda sa crpnom stanicom, JN 22/18

ВЕСТИ

Набавка радова на реконструкцији вреловода на раскрсници улице Милоша Црњанског, Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејеве у Бечеју, број 40/18.

ВЕСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Информатор

Објављен је информатор о раду Општине Бечеј за јун 2018

Преузмите документ

Виртуелни матичар

On-line наручивање извода

Наручите извод

Мониторинг животне средине

Обавештавамо Вас да је Општинскa управa општине Бечеј ове године реализовала праћење стања животне средине.

Сазнајте више

БУЏЕТ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2018 ГОДИНУ

текст одлуке и графикон

ОБАВЕШТЕЊЕ

да ће се у оквиру акције сузбијања адултних форми комараца на територији општине Бечеј, дана: 13.јула 2018.године (петак) уколико се стекну одговарајући метеоролошки услови, обавити Авио третман одраслих форми комараца у периоду од 18,00 до 22,00 часа и третман одраслих форми комараца уређајима са земље на територији општине Бечеј.

Сазнајте више

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Oбрaзaц_ЗУП_и_Taбeлa_слузбeнa_eвидeнциja

ОЗАКОЊЕЊЕ

Озакоњење објеката и Програм пописа незаконито изграђених објеката

Сазнајте више

Обједињена процедура

Привреди и грађанима омогућено да, на једном месту, преко Јединственог шалтера Општине Бечеј поднесу захтев са потребном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће општина, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и катастра и у законом прописаном року решити по захтеву

Сазнајте више

Привреда општине Бечеј

Канцеларија за локални економски развој општине Бечеј.

Посетите сајт канцеларије

О Д Л У К А

о усвајању европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

Сазнајте више

ОБАВЕШТЕЊЕ

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ

Сазнајте више

Call Centar

Решавање проблема:
TEL: 0800-021-100 / SMS:066-021-100

Пријавите проблем

Питајте одборника

Поставите питање одборнику Скупштине општине Бечеј.

Поставите питање