ВЕСТИ

Гради се око 5 км канализационе мреже у Бечеју

ВЕСТИ

Набавка радова на реконструкцији Геронтолошког центра у Бечеју ЈН 11/17

ВЕСТИ

Наградна игра – УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ !

ВЕСТИ

Nabavka radova na sanaciji objekta Dečijeg dispanzera 6/17

ВЕСТИ

Nabavka radova na rekultivaciji zapadnog dela degradiranog napu[tenog kopa Donji rit 8/17

ВЕСТИ

500 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ

ВЕСТИ

Nabavka na suzbijanju komaraca i krpelja 7/17

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Избори 2017

Увид у бирачки списак, одлуке, решења, материјал везан за изборe

Сазнајте више

Виртуелни матичар

On-line наручивање извода

Наручите извод

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Oбрaзaц_ЗУП_и_Taбeлa_слузбeнa_eвидeнциja

ОЗАКОЊЕЊЕ

Озакоњење објеката и Програм пописа незаконито изграђених објеката

Сазнајте више

Обједињена процедура

Привреди и грађанима омогућено да, на једном месту, преко Јединственог шалтера Општине Бечеј поднесу захтев са потребном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће општина, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и катастра и у законом прописаном року решити по захтеву

Сазнајте више

Информатор

Објављен је информатор о раду Општине Бечеј за јануар 2017.

Преузмите документ

Главни трг у Бечеју

Извод из главног пројекта реконструкције трга

Сазнајте више

Привреда општине Бечеј

Канцеларија за локални економски развој општине Бечеј.

Посетите сајт канцеларије

Call Centar

Решавање проблема:
TEL: 0800-021-100 / SMS:066-021-100

Пријавите проблем

Питајте одборника

Поставите питање одборнику Скупштине општине Бечеј.

Поставите питање

СЕРВИС ГРАЂАНА