ВЕСТИ

Usluge prevoza đaka 4/19

ВЕСТИ

Извођење радова на замени столарије (прозора и врата) на вртићу „Лабуд Пејовић“ у Бечеју ЈН 34/19

ВЕСТИ

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

ВЕСТИ

Извођење дела радова на реконструкцији ПУ „Лабуд Пејовић“ у Бачком Петровом Селу 33/19

ВЕСТИ

HIRDETÉS eljárás végrehajtásáról írásos ajánlatok begyűjtésére Óbecse község köztulajdonában lévő ingatlan eltulajdonítására – Zöldfás utca 45. sz

ВЕСТИ

О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј – Општина Бечеј отуђује непокретност у Бечеју улици Зелена бр. 45

ВЕСТИ

A VÁROSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJA AMELY A VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSRA IRÁNYUL A 999kWe BIOGÁZ FELDOLGOZÓ ÜZEM ÉPíTÉSE KAPCSÁN, A 26986 és a 26987 SZÁMÚ ÓBECSE K.K. PARCELLÁKON, PECESORON

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Aкцијa сузбијања одраслих форми комараца

Обавештавамо С.О. Бечеј да ће се дана 18.08.2019. (недељу) уколико се стекну неопходни метео услови предузеће Еко-Дез из Београда урадити третман сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље у периоду од 18 до 22х у Бачком градишту, а 19.08.2019 (понедељак) у периоду од 18 до 22х на територији општине Бечеј осим у Бачком Градишту.

Сазнајте више

Јавни конкурс

за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног акционог плана за борбу против корупције општине Бечеј

Сазнајте више

Укидање печата

Збогом чекању у редовима, гужвама на шалтерима или погрешним бројевима телефона. Електронска управа вам омогућује да велики број административних послова завршите далеко комфорније из свог дома, канцеларије, или чак у покрету, путем мобилних уређаја, тако да вам остаје више времена за ствари које су заиста битне.

Сазнајте више

Информатор

Објављен је информатор о раду Општине Бечеј

Преузмите документ

Виртуелни матичар

On-line наручивање извода

Наручите извод

Обједињена процедура

Привреди и грађанима омогућено да, на једном месту, преко Јединственог шалтера Општине Бечеј поднесу захтев са потребном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће општина, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и катастра и у законом прописаном року решити по захтеву

Сазнајте више

Мониторинг животне средине

Обавештавамо Вас да је Општинскa управa општине Бечеј ове године реализовала праћење стања животне средине.

Сазнајте више

ЛАП за родну равноправност

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ за период 2018 - 2022. Године

Сазнајте више

ОЗАКОЊЕЊЕ

Озакоњење објеката и Програм пописа незаконито изграђених објеката

Сазнајте више

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Oбрaзaц_ЗУП_и_Taбeлa_слузбeнa_eвидeнциja

Привреда општине Бечеј

Канцеларија за локални економски развој општине Бечеј.

Посетите сајт канцеларије

Call Centar

Решавање проблема:
TEL: 0800-021-100 / SMS:066-021-100

Пријавите проблем

Питајте одборника

Поставите питање одборнику Скупштине општине Бечеј.

Поставите питање