ВЕСТИ

Nabavka benzina i autogasa 27/17

ВЕСТИ

Nabavka vozila i HTZ opreme za opremanje poljočuvarske službe 26/17

ВЕСТИ

Radovi na rekonstrukciji Dositejeve ulice 17/17

ВЕСТИ

Radovi na nanošenju novog asfaltnog sloja u delu ulice Zmaj Jovina i Stevana Kojića 14/17

ВЕСТИ

Nabavka radova na rekonstrukciji toplovoda u Dositejevoj ulici 22/17

ВЕСТИ

Nabavka električne energije 21/17

ВЕСТИ

Nabavka dobara i pića za potrebe kantine 18/17

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

О Д Л У К А

о усвајању европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

Сазнајте више

Виртуелни матичар

On-line наручивање извода

Наручите извод

Информатор

Објављен је информатор о раду Општине Бечеј за јул 2017.

Преузмите документ

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Oбрaзaц_ЗУП_и_Taбeлa_слузбeнa_eвидeнциja

ОЗАКОЊЕЊЕ

Озакоњење објеката и Програм пописа незаконито изграђених објеката

Сазнајте више

Обједињена процедура

Привреди и грађанима омогућено да, на једном месту, преко Јединственог шалтера Општине Бечеј поднесу захтев са потребном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће општина, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и катастра и у законом прописаном року решити по захтеву

Сазнајте више

Главни трг у Бечеју

Извод из главног пројекта реконструкције трга

Сазнајте више

Привреда општине Бечеј

Канцеларија за локални економски развој општине Бечеј.

Посетите сајт канцеларије

OБAВEШTEЊE O TEРMИНУ ИЗВOЂEЊA TРETMAНA

Сазнајте више

OБAВEШTEЊE O АКЦИЈИ СУЗБИЈАЊА ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА

Обавештавамо Вас да ће се дана 06.07.2017. године (четвртак) извршити третман сузбијања одраслих форми комараца у периоду од 19-23 часа.

Сазнајте више

Обавештење o сузбијању амброзије

Обавештавамо Вас да ће дана 07.07.2017. године „Циклонизација"Нови Сад и „Сани ецо вита"д.о.о. Београд започети интегрално сузбијање амброзије

Сазнајте више

Call Centar

Решавање проблема:
TEL: 0800-021-100 / SMS:066-021-100

Пријавите проблем

Питајте одборника

Поставите питање одборнику Скупштине општине Бечеј.

Поставите питање

СЕРВИС ГРАЂАНА