ВЕСТИ

Јавна набавка број 21/19-Набавка услуге одржавања софтвера у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.

ВЕСТИ

Јавна набавка за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и дугогодишњег одржавања дела система јавног осветљења на територији општине Бечеј

ВЕСТИ

Аутомобил и рачунар као донација Општини Бечеј

ВЕСТИ

ОБУКА – Ангажовање сезонских радника у пољопривреди: Нови законски оквир и on-line систем за пријаву радника

ВЕСТИ

Nabavka električne energije JN 11/19

ВЕСТИ

Бечеј добио признање у области добре управе

ВЕСТИ

Usluge čišćenja JN 19/19

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Информатор

Објављен је информатор о раду Општине Бечеј

Преузмите документ

ЛАП за родну равноправност

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ за период 2018 - 2022. Године

Сазнајте више

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Сазнајте више

ОБАВЕШТЕЊЕ

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПЛАНУ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД 2019-2026. ГОДИНЕ

Сазнајте више

Грозницa Западног Нилa

Превентивне мере за спречавање настанка грознице Западног Нила које грађани и грађанке треба да предузму у својим домовима

Сазнајте више

Анкетa о структури пољопривредних газдинстава, 2018.

Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава, 2018.

Сазнајте више

Виртуелни матичар

On-line наручивање извода

Наручите извод

Мониторинг животне средине

Обавештавамо Вас да је Општинскa управa општине Бечеј ове године реализовала праћење стања животне средине.

Сазнајте више

БУЏЕТ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2018 ГОДИНУ

текст одлуке и графикон

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Oбрaзaц_ЗУП_и_Taбeлa_слузбeнa_eвидeнциja

ОЗАКОЊЕЊЕ

Озакоњење објеката и Програм пописа незаконито изграђених објеката

Сазнајте више

Обједињена процедура

Привреди и грађанима омогућено да, на једном месту, преко Јединственог шалтера Општине Бечеј поднесу захтев са потребном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће општина, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и катастра и у законом прописаном року решити по захтеву

Сазнајте више

Привреда општине Бечеј

Канцеларија за локални економски развој општине Бечеј.

Посетите сајт канцеларије

Call Centar

Решавање проблема:
TEL: 0800-021-100 / SMS:066-021-100

Пријавите проблем

Питајте одборника

Поставите питање одборнику Скупштине општине Бечеј.

Поставите питање