ВЕСТИ

HIRDETÉST az írásos ajánaltok összegyűjtésére Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési telek eltulajdonítása miatt

ВЕСТИ

ОГЛАС за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј

ВЕСТИ

ÉRTESÍTÉST ad a meghozott végzésről, hogy nem szükséges a Növények táplálására szolgáló mikrobiológiai tápszer gyártása projektum környezeti hatástanulmány kidolgozása

ВЕСТИ

Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја Пројекта „Производња микробиолошких ђубрива за исхрану биљака” у Бечеју на животну средину

ВЕСТИ

Решење о избору програма или пројекта невладиних организација у области које се односе на јачању сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора у 2018. години

ВЕСТИ

Решење о избору програма или пројекта невладиних организација у области социјалне заштите у 2018. години

ВЕСТИ

Решење о избору програма или пројекта у области очувања културне баштине, његовању историјских тековина и организација манифестација у области културе у 2018. години

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРMИНУ ИЗВОЂЕЊА ТРЕТМАНА

Обавештавамо Вас да ће се дана 26.04.2018. године извршити третман сузбијања ларви одраслих форми комараца на територији ваше општине. Време почетка третмана 11:00

Сазнајте више

ТАКМИЧЕЊЕ ОПШТИНA

Сазнајте више

НАГРАДНА ИГРА

Сазнајте више

БУЏЕТ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2018 ГОДИНУ

текст одлуке и графикон

Виртуелни матичар

On-line наручивање извода

Наручите извод

Истраживањe

Истраживања ставова учесника у саобраћају о опасностима и ризицима у саобраћају у Србији

Сазнајте више

Информатор

Објављен је информатор о раду Општине Бечеј за март 2018

Преузмите документ

ЈАВНА РАСПРАВА

О нацртима одлука локалне самоуправе

Сазнајте више

Мониторинг животне средине

Обавештавамо Вас да је Општинскa управa општине Бечеј ове године реализовала праћење стања животне средине.

Сазнајте више

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Oбрaзaц_ЗУП_и_Taбeлa_слузбeнa_eвидeнциja

ОЗАКОЊЕЊЕ

Озакоњење објеката и Програм пописа незаконито изграђених објеката

Сазнајте више

Обједињена процедура

Привреди и грађанима омогућено да, на једном месту, преко Јединственог шалтера Општине Бечеј поднесу захтев са потребном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће општина, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и катастра и у законом прописаном року решити по захтеву

Сазнајте више

Привреда општине Бечеј

Канцеларија за локални економски развој општине Бечеј.

Посетите сајт канцеларије

О Д Л У К А

о усвајању европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

Сазнајте више

Обавештење о третману крпеља

На територији општине Бечеј, када се стекну aдекватни метеоролошки услови, дана 13. 04. 2018. г. (петак) у 11 часова, спровешће се акција сузбијања крпеља на предвиђеним локацијама, препаратима AQUA-К-OTHRINE 20EW

Сазнајте више

Call Centar

Решавање проблема:
TEL: 0800-021-100 / SMS:066-021-100

Пријавите проблем

Питајте одборника

Поставите питање одборнику Скупштине општине Бечеј.

Поставите питање