ВЕСТИ

Захтев за одобравање цене топлотне енергије за крајње купце

ВЕСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ о чишћењу снега и леда

ВЕСТИ

Извештај о испитивању квалитета ваздуха

ВЕСТИ

Javna nabavaka usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju sistema nadzora, daljinsko upravljanje i kontrolu protoka vodovodnog sistema u Bečeju 67/18

ВЕСТИ

ÉRTESÍTÉS a meghozott határozatról, hogy nem szükséges A LECITIN ÁLLOMÁS hozzáépítése projektum környezeti hatástanulmány kidolgozása a 23750/1 KK Óbecse kat. parcellán

ВЕСТИ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна процена утицаја Пројекта Доградња СТАНИЦЕ ЛЕЦИТИНА кат.парц.бр. 23750/1 КО Бечеј на животну средину

ВЕСТИ

ÖSZTÖNDÍJRA JAVASOLT EGYETEMI HALLGATÓK ELSŐDLEGES LISTÁJA

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Информатор

Објављен је информатор о раду Општине Бечеј

Преузмите документ

Јавна расправа о Нацрту Буџета

Јавна расправа о Нацрту Одлуке Буџета одржаће се 19.12.2018. године у 9 часова у Општинској управи.

Сазнајте више

ЛАП за родну равноправност

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ за период 2018 - 2022. Године

Сазнајте више

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Сазнајте више

ОБАВЕШТЕЊЕ

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПЛАНУ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД 2019-2026. ГОДИНЕ

Сазнајте више

Грозницa Западног Нилa

Превентивне мере за спречавање настанка грознице Западног Нила које грађани и грађанке треба да предузму у својим домовима

Сазнајте више

Анкетa о структури пољопривредних газдинстава, 2018.

Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава, 2018.

Сазнајте више

Виртуелни матичар

On-line наручивање извода

Наручите извод

Мониторинг животне средине

Обавештавамо Вас да је Општинскa управa општине Бечеј ове године реализовала праћење стања животне средине.

Сазнајте више

БУЏЕТ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2018 ГОДИНУ

текст одлуке и графикон

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Oбрaзaц_ЗУП_и_Taбeлa_слузбeнa_eвидeнциja

ОЗАКОЊЕЊЕ

Озакоњење објеката и Програм пописа незаконито изграђених објеката

Сазнајте више

Обједињена процедура

Привреди и грађанима омогућено да, на једном месту, преко Јединственог шалтера Општине Бечеј поднесу захтев са потребном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће општина, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и катастра и у законом прописаном року решити по захтеву

Сазнајте више

Привреда општине Бечеј

Канцеларија за локални економски развој општине Бечеј.

Посетите сајт канцеларије

Call Centar

Решавање проблема:
TEL: 0800-021-100 / SMS:066-021-100

Пријавите проблем

Питајте одборника

Поставите питање одборнику Скупштине општине Бечеј.

Поставите питање