ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица у општини Бечеј да дају своје предлоге, примедбе и сугестије на Нацрт Статута општине Бечеј.

Своје предлоге, примедбе и сугестије сви заинтересовани могу доставити на обрасцу у писаној форми, поштом на адресу: Општина Бечеј, са назнаком: Радна група за израду нацрта Статута општине Бечеј, Трг ослобођења број 2, 21220 Бечеј; непосредно преко писарнице Општинске управе општине Бечеј или електронском поштом на адресу ksenija.popov@becej.rs

Jавна расправа трајаће 15 (петнаест) дана и одржаће се у периоду од 10.12.2018. године до 25.12.2018. године и одвијаће се писаним путем.

Прилози: