Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног акционог плана за борбу против корупције општине Бечеј

 

ФОРМУЛАРИ ЗА КОНКУРС

 

Локални акциони план за борбу против корупције (ЛАП) општине Бечеј