ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

  • ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Оштинска управа општине Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове,комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор у поступку припреме нацрта  Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом   и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о нацрту Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама спроводи се од 05. до 20.12.2020. године, најкасније до 10,00 часова.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове,комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор на e-mail адресу: ljubica.krunic@becej.rs  .

 По окончању јавне расправе  Општинска управа општине Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове,комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи по окончању јавне расправе и  исти објавити на интернет страници општине Бечеј.