Саобраћајно-инспекцијски посао

Рад са странкама од 8:00 до 13:00
ШЕФ ОДСЕКА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ: Крунић Љубица
Инспектор за путеве, превоз и телекомуникације: Ћук Небојша
Саобраћајни редар: Хањи Тибор

Канцеларија

Бечеј, Трг Ослобођења 2
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

 

План рада:

у изради…

Годишњи извештај:

годишњи_извештај

Прописи у употреби:

Контролне листе:

П о с л о в и :

  • надзор и контрола локалних путева и улица
  • надзор и контрола коришћења обале и воденог простора
  • надзор и контрола у области локалног линијског превоза
  • надзор и контрола у области такси превоза
  • надзор и контрола паркирања у насељеном месту Бечеј

 

Саобраћајна инспекција општине Бечеј спроводи радње у управном поступку, излази на терен по пријавама грађана, по службеној дужности и на тај начин активно учествују у решавању саобраћајне проблематике, а у складу са Законом о јавним путевима („Службени гласник РС“ број 101/2005 и 123/2007), Законом о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/11), Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/2009 и 53/2010 ) и осталим подзаконским актима донетим на основу ових Закона.

Грађани могу поднети следеће поднеске:

Сви захтеви се могу предати на шалтеру број 8 у ОПШТИНСКОМ УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ
или путем поште на адресу:
Општинска управа Бечеј,
Одсек за комуналне послове и саобраћај,
Бечеј, Трг Ослобођења 2
Ради добијања одобрења подносе се захтеви, који поред доказа о уплати потребних административних такси и накнада садрже и следећа потребна документа:

 

Представка инспекцији
Потребна документа: